Site kapatmak kolaylaşıyor


Telekomünikasyon Kurumu, kişisel hakaret içeren internet sitelerinin yargı kararına
gerek duyulmadan kapatılmasını öngören yasal bir düzenlemeye gidiyor.

Kurum başkanı Tayfun Acarer, "Nasıl ki cep kaybeden ya da çaldıran kişi bize müracaat ettiğinde o telefonu
görüşmeye kapatıyorsak, aynı şekilde söz konusu internet sitelerini de müracaat ve kimlik tespitiyle
kapatacağız." dedi. Acarer, internet üzerinden gönderilen bir program aracılığıyla kişilerin bilgisayarına
habersizce yerleşen ve bilgisayardaki tüm bilgilere ulaşabilen 'hackerlar' için de yasal çalışma yaptıklarını
aktardı. Bilgi hırsızlığının önüne geçmek istediklerini dile getiren kurum başkanı, "İnternet açıkken birisi
bilgisayarınıza giriyor ve kontrol altına alıyor. Zararlı içerikler, sizin bilgisayarınızda haberiniz olmadan
depolanabiliyor." diye konuştu.

Bu tür sitelerin kapatılabilmesi için, kendi arzusu olmadan hakkında site açılan ve o sitede kendisine hakaret
edilen kişinin başvurusu yeterli sayılacak. Kendi adına site açıldığını ve buradan hakaret içeren yayınlar
yapıldığını ispat eden kişilerin kapatma talebi, mahkeme kararı beklenmeksizin yerine getirilecek. TK, yeni
düzenlemeyle hızla gelişen bilişim teknolojisinin, kanun altyapının yetersizliğini fırsat bilenler tarafından kötü
amaçlarla kullanılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Düzenleme, sadece kişisel hakaret içerikli siteleri kapsamayacak. İnternet üzerinden korumasız bilgisayarlara
girerek verileri alan kötü amaçlı kullanıcılarla, zombi adı verilen hackerlar da nasibini alacak. 3 ay içinde
tamamlanması öngörülen yasal düzenleme, Ulaştırma Bakanlığı'nın izniyle uygulanmaya başlanacak.


Kurum başkanı Tayfun Acarer, Ankara Bilişim Muhabirleri Topluluğu tarafından düzenlenen sohbet
toplantısında, kişisel hakaret içeren internet siteleri için yasal düzenleme yapacaklarını açıkladı. Bu konuda en
çok sanatçılar ve siyasetçilerden şikayet geldiğini belirten Acarer, sorunun çözümü için gayret sarf ettiklerini
söyledi. Acarer, "Bu konuda yapılacak yasal düzenlemeyle birlikte herhangi bir kişinin, hakkında hakaret
içeren site ya da içeriği kanıtlaması durumunda mahkeme kararı gerekmeksizin siteye erişimi engelleyeceğiz.
Nasıl ki cep kaybeden ya da çaldıran kişi bize müracaat ettiğinde o telefonu görüşmeye kapatıyorsak, aynı
şekilde söz konusu internet sitelerini de müracaat ve kimlik tespitiyle kapatacağız." dedi. Mevcut düzenlemeye
göre kişinin, hakkında açılan ve hakaret içeren siteyi kapattırabilmesi için mahkemeden karar çıkması
gerekiyor. Ancak bu süreç uzun sürüyor.


 
Üst