sınıf öğretmeninin amaçları ve görevleri kısaca

Sınıf Öğretmenliği

İlköğretimin ilk beş yılında öğrencilere toplumsal yaşamda gerekli olan temel bilgi, beceri ve tutumları kazandıran kişidir.

Sınıf Öğretmeni Görevleri ;
-Öğrencilere, okuma- yazma, temel vatandaşlık, matematik, sosyal b ilimler, fen bilimleri, sanat, spor gibi alanlarda temel bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaya yönelik öğrenme ortamları hazırlamak,
-Öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek,
-Öğrencilerin başarısını değerlendirmek ve başarıyı artırıcı önlemler almak.

Sınıf öğretmenliği programında okumak isteyen bir öğrencinin;
-Türkçe, matematik ve sosyal bilgiler konularına ilgili,
-Soyut düşünme yataneğine sahip,
-İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
-Kendini ve çevresindekileri geliştirme çabasında bir kişi olması gerekir.

Çalışma ortamları;
Sınıf öğretmeni, okulda görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür.

İş bulma İmkanları;
Sınıf öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilköğretim okullarında, etüt merkezlerinde çalışabilirler.

Eğitim imkanları;
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Mesleğin eğitimi eğitim fakültelerine bağlı “sınıföğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir. Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’ndan (ÖSS) yeterli Eşit Ağırlık (EA) puanı almak gerekir.
 
Üst