Sınıf başkanı neler yapar sorumlukları ve görevleri nelerdir

Sınıf başkanının görevleri nelerdir kısaca

- Sınıfta öğretmen olmadığında en yetkili kişi sınıf başkanıdır.

- Sınıf defterini ve yoklama fişini müdür yardımcıları odasından alır ve teslim eder.

-Ders başladıktan sonra 15 dakika içinde öğretmen derse girmezse derhal ilgili müdür yardımcısına haber verir.

- Ders öğretmeninin okulda olup olmadığını sadece sınıf başkanı idareye gelip sorar.

- Sınıfı ile ilgili tüm duyuruları sınıf başkanı yapar ve tüm açıklamalarından sorumludur.

- Sınıf başkanının yapacağı tüm açıklamalara sınıf uymak zorundadır.

- Sınıf defteri ve yoklama fişinin kaybolmasından sınıf başkanı sorumludur.

- Sınıf başkanı ve yardımcıları dışında hiçbir öğrenci sınıf defterine el süremez.

-Sınıf nöbetçilerini belirler ve kontrol eder.

- Okul nöbetçisini listeye göre belirler, nöbetçi müdür yardımcısına bildirir.

-Sınıf başkanının olmadığı durumlarda başkan yardımcıları tüm sorumluluğu alır.
 
Üst