Sindirim sistemindeki yapı ve organlar dışında sindirime yardımcı organlar nelerdir?

Sindirim sistemindeki yapı ve organlar dışında sindirime yardımcı organlar nelerdir?

Sindirim sistemindeki yapı ve organlar: Ağız, Yutak, Yemek borusu, Mide, İnce bağırsak, Kalın bağırsak, Anüs

Sindirime yardımcı organlar: Karaciğer, Pankreas

Karaciğer: Vücudun en büyük organıdır. Safra adı verien bir salgı üretir. Gerektiğinde safra salgısını bir kanal yoluyla yağların fiziksel (mekanik) sindirimini gerçekleştirmek üzere ince bağırsağa gönderir.

Pankreas: Sindirim borusuna bağlı bir organdır. Karbonhidratların, proteinlerin ve yağların kimyasal sindirimini gerçekleştiren öz suyu salgılar.
 
Üst