Şinasi'nin Türk Edebiyatına Getirdiği Yenilikler Nelerdir

#1
Şinasi’nin Türk Edebiyatına Getirdiği Yenilikler Nelerdir

Batılı anlamda ilk tiyatro eseri olan Şair Evlenmesi’ni kaleme aldı.
Noktalama işaretlerini kullanan ilk yazarımızdır.
Batılı anlamda ilk fabl örneklerini yazdı.
İlk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’i çıkarmıştır.
İlk makale olan Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi’ni yazmıştır.
Atasözleri üzerine ilk incelemeyi yapmıştır.
Şiire hak, adalet, eşitlik ve kanun gibi yeni kavramlar getirmiştir.
Şiire ve şiir kitabına isim veren ilk sanatçıdır.
 
Üst