Sinanay Darling - Eylem..

Sinanay da yavrum sina sinanay
Sinanay da sinanay hoppa sinanay
Sinanay da yavrum sina sinanay
Sinanay da sinanay hoppa sinanay…

Estirir de ada yeli estirir
Seni sevindirir beni kusturur
Estirir de ada yeli estirir
Seni sevindirir beni kusturur
Lukus kamarada kimler oturur…

Sinanay da yavrum sina sinanay
Sinanay da sinanay hoppa sinanay
Sinanay da yavrum sina sinanay
Sinanay da sinanay hoppa sinanay...
Muslumani, yahudisi, urumu
Isporcusu, ihtiyarı, veremi
Muslumani, yahudisi, urumu
Isporcusu, ihtiyarı, veremi
Kiminin saci ucar kiminin etegi...

Sinanay da yavrum sina sinanay
Sinanay da sinanay hoppa sinanay
Sinanay da yavrum sina sinanay
Sinanay da sinanay hoppa sinanay…
 
Üst