Şiir bilgisi test

'Etüt Merkezi' forumunda Sibel tarafından 11 Nis 2010 tarihinde açılan konu

 1. Şiir bilgisi test
  Şiir bilgisi hakkında test
  Şiir bilgisi ile ilgili test
  Şiir bilgisi testi


  Test 1

  1. Dudağında yangın varmış dediler
  Ta ezelden yayan koşarak geldim.
  Alev yanaklara sarmış dediler
  Sevda seli oldum, taşarak geldim.

  Bu dörtlükte, aşağıdaki uyak çeşitlerinden hangisi için bir örnek yoktur?

  A) Redif
  B) Yarım uyak
  C) Tam uyak
  D) Zengin uyak
  E) Çapraz uyak
  2. Bir akşam mehtabı getiren bana
  Bahçe kapısını açan bir eldi.
  Gözlerim sevinçle baktı o yana
  Yıldızlar içinde kadınım geldi.

  Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisini örneklemeye uygundur?

  A) Lirik şiir
  B) Epik şiir
  C) Didaktik şiir
  D) Satirik şiir
  E) Dramatik şiir
  3. Sevdalı akşamlar tekin değildir
  Pek dolaşma gönül viranesinde

  Bu dizelerle,

  I. Boyun eğildir
  II. Gururlu güneşler
  III. Aşkın efsanesinde
  IV. Şaka yoktur

  sözlerinin tümü kullanılarak “çapraz uyak düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse, son iki dize aşağıdakilerden hangisinde verilenlerle oluşturulur?

  A) IV - III - I - II B) II - IV - I - III
  C) II - I - IV - III D) IV - III - II - I
  E) I - II - III - IV


  4. – Opera için yazılan manzum eserlerde görülür.
  – Acıklı ve korkunç bir olayı anlatır.
  – Anlattığı, insanın gözünün önünde tiyatro gibi canlanır.

  Yukarıda özellikleri verilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Lirik şiir
  B) ]Epik şiir
  C) Satirik şiir
  D) Dramatik şiir
  E) Pastoral şiir

  5. Aşağıdakilerden hangisinde “yarım uyak vardır?

  A) Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı
  Bir dakika araba yerinde durakladı
  B) Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı
  Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı
  C) Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi
  Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi
  D) Bizden evvel buraya inen üç, dört arkadaş
  Kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş
  E) Yaylımız tüketirken yoları aynı hızla
  Savrulmaya başladı karlar etrafımızda
  6. Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince
  Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince

  Bu dizelerde, aşağıdaki uyak türlerinden hangisi örneklendirilmiştir?

  A) Zengin uyak
  B) Yarım uyak
  C) Tam uyak
  D) Cinaslı uyak
  E) Çapraz uyak  7. Gevherî der işler hata
  Katırlar baskındır ata
  Olur olmaz maslahata
  Çocuklar karışır oldu.

  Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

  A) Epik
  B) Lirik
  C) Satirik
  D) Pastoral
  E) Didaktik
  8. Sevgilim güvenme güzelliğine
  Senin de saçların tarumar olur.


  Bu iki dizeden, şiirin bütünüyle ilgili özelliklerin hangisi kesin olarak belirlenebilir?

  A) Yazıldığı dönem
  B) Nazım çeşidi
  C) Konusu
  D) Uyak örgüsü
  E) Ölçüsü

  9. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif yoktur?

  A) O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör
  Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör
  B) Bahar gelince yine karşı dağlara
  Bülbül figan eder iner bağlara
  C) Başka şeyler de vardı, ekmek gibi, su gibi
  Gülüşler öpüşler ne bileyim hepsi
  D) Bu gece tek başıma karanlıktayım
  Affet beni biraz kalbimi dinleyeceğim
  E) Durup dinlenmeden akan bir ırmakla
  Ne güzel bir orman dolusu yeşil yaprakla


  10. Dumanlıdır Aladağın alanı
  Ortasında sarı çiçek savranı
  Yiğit durağı da aslan yatağı
  Dilberleri hep de böyle ola mı?


  Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Düz kafiye düzeni kullanılmıştır.
  B) I. ve II. dizelerde tam kafiye vardır.
  C) 11li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
  D) Dört dizede de redif kullanılmıştır.
  E) Halk edebiyatı şiir örneğidir.


  11. Sahipsize kimse bakmaz
  Tarlasına suyu akmaz
  Kız evladı ocak yakmaz
  O da bir gün ele gider.

  Bu dörtlüğün uyak dizilişi (örgüsü) ve türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Cinaslı kafiye– Yarım kafiye
  B) Düz kafiye– Tam kafiye
  C) Çapraz kafiye– Tam kafiye
  D) Çapraz kafiye– Zengin kafiye
  E) Sarmal kafiye– Tunç kafiye


  12. Bir gün bile anmaz bizi andıklarımız
  Er geç unutur sevgili sandıklarımız
  En sonra kül olduk bu büyük yangında
  Boşmuş tutuşup kor gibi yandıklarımız.

  Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden han-gisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

  A) Satirik
  B) Epik
  C) Lirik
  D) Pastoral
  E) Dramatik

  Cevap anahtarı sondadır..

   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 11 Nis 2010
 2. Cevap: Şiir bilgisi test

  Test 2

  1. Mısra sonlarındaki ses benzerliğine ... denir. Eğer iki ses benzerliği varsa ..., ikiden çok ses benzerliği varsa ... olur.

  Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden han-gileri getirilmelidir?

  A) redif – yarım uyak – tam uyak
  B) uyum – zengin uyak – cinaslı uyak
  C) uyak – tam uyak – zengin uyak
  D) uyak – tam uyak – cinaslı uyak
  E) vezin – yarım uyak – tam uyak  2. Bursada eski bir cami avlusu
  Küçük şadırvanda şakırdayan su.

  Bu dizeler, ölçü ve uyak yönünden aşağıdakilerden hangisiyle paraleldir?

  A) Kaşın kudret kalemiyle yazılmış
  Güzel, hicrin ile bağrım ezilmiş
  B) Uzun kavak ne gidersin engine
  Yaprakların benzemiyor rengine
  C) Menekşe açılır bahar, yaz olur
  Niçin boynu eğri, ömrü az olur
  D) Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar
  Kapanırdı daha gün batmadan kapılar
  E) Yıldız arıyorum gökler dolusu
  Zaman oraya varmamış olsun
  3. Sevgiden, sevinçten böyle pek uzak
  Yaşamak bilsen ah ne acı anne!
  Yılların saçında yaktığı her ak
  Şu ıssız gönlümün son tacı anne!


  Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) I. ve III. dizelerde tam uyak vardır.
  B) II. ve IV. dizelerde zengin uyak vardır.
  C) Kelime halinde redif kullanılmıştır.
  D) 6 + 5 durak ve 11li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
  E) Sarmal uyak düzenine uymaktadır.
  4. Vücuduma uğurböcekleri konuyor.
  Ne estetik şey onlar.
  – Uç böcek, uç, annen sana terlik pabuç alacak, diyorum.
  Uçuyorlar.

  Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangi-sinden esinlenerek yazılmış bir şiirden alınmıştır?

  A) Epik şiir
  B) Satirik şiir
  C) Dramatik şiir
  D) Pastoral şiir
  E) Didaktik şiir  5. Yeşil pencereden bir gül at bana
  Işıklarla dolsun kalbimin içi.
  Geldim işte mevsim gibi kapına
  Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ.

  Bu dörtlükte aşağıdaki uyak türlerinden hangisi örneklendirilmiştir?

  A) Tunç uyak
  B) Tam uyak
  C) Zengin uyak
  D) Cinaslı uyak
  E) Yarım uyak  6. Lirik şiir: Duygunun ön plana çıktığı şiirlere,
  Epik şiir: Kahramanlık, yurt sevgisi gibi temaların işlendiği şiirlere,
  Dramatik şiir: Bir fikri, bir insanı, bir alışkanlığı yeren şiirlere,
  Pastoral şiir: Kır ve doğa sevgisini dile getiren şiirlere,
  Satirik şiir : Manzum tiyatro eserlerindeki şiirlere denir.

  Yukarıdaki açıklamaları verilen şiir türlerinden hangileri yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?

  A) Lirik – Satirik
  B) Epik – Pastoral
  C) Pastoral – Lirik
  D) Dramatik – Epik
  E) Satirik – Dramatik
  7. Şu dağlar olmasaydı
  Çiçeği solmasaydı
  Ölüm Allahın emri
  Ayrılık olmasaydı.

  Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Kafiyelenişi a–a–b–a şeklindedir.
  B) Tam kafiye kullanılmıştır.
  C) Ayrılıktan duyulan hüzün dile getirilmiştir.
  D) Mani özelliği göstermektedir.
  E) “olmasaydı kelimesiyle cinas yapılmıştır.

  8. Aşağıdakilerin hangisinde “zengin uyak vardır?

  A) Delikanlı oldum, barut kesildin
  Aşık oldum, yar olmayı sen bildin
  B) İpek oldun yar omzuna serildin
  Gönül aldın en değerli yosmadan
  C) Asker oldum, tüfeğimde kundaksın
  Eş bulunca, baktım bize kuraksın
  D) Beşik oldun, ben anamdan doğunca
  Gah gül oldun, gah tomurcuk, gah gonca
  E) Yokluğunla kalbimizde meraksın
  Sen yok olma ölüm bizi sarsmadan

  9. El çek tabib el çek yaram üstünden,
  Sen benim derdime deva bilmezsin.
  Sen nasıl tabibsin yoktur ilacın,
  Yaram yürektedir sarabilmezsin.

  Bu dörtlüğün II. ve IV. dizesinde görülen uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yarım uyak
  B) Tam uyak
  C) Zengin uyak
  D) Cinaslı uyak
  E) Örüşük uyak

  10. Kalem böyle çalınmıştır yazıma
  Yazım kışa uymaz, kışım yazıma

  Bu dizelerde örneklendirilen uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yarım uyak
  B) Zengin uyak
  C) Tam uyak
  D) Tunç uyak
  E) Cinaslı uyak

  11. Kafiyeli mısraların sıralanışı a–a–b–a veya a–a–a–b şeklinde olan düzene ...; a–b–a–b şeklinde olan düzene ...; a–b–b–a şeklinde o-lan düzene ise ... denir.


  Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki-lerden hangileri getirilmelidir?

  A) düz uyak – çapraz uyak – sarmal uyak
  B) düz uyak – sarmal uyak – çapraz uyak
  C) örüşük uyak – çapraz uyak – sarmal uyak
  D) örüşük uyak – düz uyak – mani tipi uyak
  E) mani tipi uyak – çapraz uyak – düz uyak

  12. Oda senin, oda senin
  Döşenmiş oda senin
  Ne istersin sevdalım
  Bir canım var, o da senin

  Yukarıdaki dörtlükte altı çizili tekrarlarda görü-len uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Cinaslı uyak
  B) Tunç uyak
  C) Yarım uyak
  D) Zengin uyak
  E) Tam uyak


  Cevap anahtarı sondadır..
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 11 Nis 2010
 3. Cevap: Şiir bilgisi test

  Test 3

  1. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler
  Şimdi bana seninle bir ömür vaat etseler
  Şimdi bana yeniden ister misin deseler
  Tek bir söz bile söylemeye hakkım yok.

  Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Tekrir sanatına yer verilmiştir.
  B) Hem ünlü düşmesi, hem ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük vardır.
  C) Redif kullanılmıştır.
  D) Kafiye düzeni “aaab şeklindedir.
  E) Didaktik şiir özeliği göstermektedir.

  2. Antik Yunanda söz anlamına gelen tan türeyen , “ karşılığına denk gelir. Bu türe günümüzde ise denilmektedir.

  Bu parçadaki bilgi yanlışlığının giderilmesi için altı çizili yerlerden hangisinde bir deği-şiklik yapılmalıdır?

  A) I B) II C) III D) IV E) V

  3. Dağlar dağladı beni
  Gören ağladı beni
  Bana zincir kâr etmez
  Zülfün bağladı beni

  Bu dörtlüğün I. ve IV. dizesinde görülen uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yarım uyak B) Tam uyak
  C) Zengin uyak D) Cinaslı uyak
  E) Tunç uyak

  4. I. Şiirlerde kahramanlık duygusu ağır basar.
  II. Gerçeğe yakınlığa önem verilir.
  III. Hayatın acıklı ve korkunç yönlerini ele alır.
  IV. Doğal ve yapay destanlar bu şiirin örneklerindendir.

  Yukarıdaki özellikleri taşıyan şiir türleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

  A) Lirik, epik B) Satirik, dramatik
  C) Epik, dramatik D) Pastoral, lirik
  E) Didaktik, satirik


  5. Denizlerden
  Esen bu ince hava saçlarınla eğlensin.
  Bilsen
  Melâl-i hasret ü gurbetle ufk-ı şâma bakan
  Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin!

  Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

  A) Satirik şiir B) Didaktik şiir
  C) Dramatik şiir D) Pastoral şiir
  E) Lirik şiir

  6. Aşağıdaki dizelerden hangisi lirik bir şiir-den alınmamıştır?

  A) Ben mezarda sırdaş olur beklerim
  Toprağında bir taş olur beklerim
  B) Onları deviren biziz toprağa
  Biz attık onları böyle ayağa
  C) Yapsalar kemiğim tarak
  Yar zülfünün tellerine
  D) Sen gittin yaslara büründü cihan
  Soluyor dallarda gül dertli dertli
  E) Deniz, ona çok sevdiğimi söyle
  Bir gün gelir de kıyına böyle durursa
  7. Gönül gurbet ele varma
  Ya gelinir ya gelinmez
  Her dilbere meyil verme
  Ya sevilir ya sevilmez

  Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Lirik şiir özelliği taşır.
  B) Çapraz kafiye örgüsü vardır.
  C) Koşma nazım şekliyle yazılmıştır.
  D) Halk söyleyişlerinden yararlanılmıştır.
  E) Redif kullanılmıştır.  8. Eğer benim ile gitmek dilersen
  Eğlen güzel, yaz olsun da gidelim.
  Bizim iller kıraçlıdır, aşılmaz
  Yollar çamur, kurusun da gidelim.

  Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdaki-lerden hangisi söylenemez?

  A) 11li hece ölçüsüyle ve 6 + 5 durakla ya-zılmıştır.
  B) Koşma nazım şekliyle yazılmıştır.
  C) Kelime ve ek halinde redifler vardır.
  D) Pastoral şiir özelliği gösterir.
  E) Halk söyleyişlerine yer verilmiştir.


  9. Ben bir Türküm; dinim, cinsim uludur.
  Sinem, özüm ateş ile doludur.
  İnsan olan vatanının kuludur.
  Türk evladı evde durmaz, gideriz...

  Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

  A) Epik B) Lirik C) Didaktik
  D) Satirik E) Pastoral

  10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde aynı konuları işleyen şiir türleri bir arada verilmiştir?

  A) Koşma – sagu – pastoral
  B) Lirik – mersiye – mani
  C) Satir – taşlama – hicviye
  D) Sav – türkü – taşlama
  E) Gazel – ağıt – ilahi  11. Dostluk ve vefa bugün birer boş sözdür,
  Geçmişten arta kalma bir hoş sözdür.
  Lakin yine de sen, kendine saygın varsa,
  Söz verdiğin an tutmak için koş, sözdür.

  Bu dörtlükte ağır basan şiir türleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

  A) Lirik, epik B) Satirik, didaktik
  C) Didaktik, lirik D) Epik, satirik
  E) Dramatik, didaktik

  12. Sende açsam da gözümü
  Yoktu bu aşkın çözümü
  Zaman avutur gönlümü
  Hasretine de alışırım

  Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Ünlü düşmesine uğramış sözcük vardır.
  B) “mü sesleriyle redif yapılmıştır.
  C) Lirik şiir özelliği gösterir.
  D) “aaab şeklinde kafiyelenmiştir.
  E) İlk iki dize bir cümledir.  Cevap anahtarı sondadır..
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 11 Nis 2010
 4. Cevap: Şiir bilgisi test

  Test 4


  1. Ateşinden duramadım
  Ben bu sırra eremedim
  Seher vakti göremedim
  Yıldız gibi aktı geçti

  Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdaki-lerden hangisi söylenemez?

  A) Konusuna göre lirik şiirdir.
  B) Redif kullanılmıştır.
  C) Düz kafiye örgüsüne sahiptir.
  D) Hem ünlü düşmesi hem de ünsüz türeme-sine uğramış birer sözcük vardır
  E) Tenasüp (uygunluk) sanatına yer verilmiştir.  2. Urganında un serilmiş yine şah-ı goncanın
  Gülistanın şimdi bülbül Hoca Nasreddinidir.

  Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Telmih (anımsatma) sanatına başvurulmuştur.
  B) Ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük vardır.
  C) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
  D) Ek-fiil kullanılmıştır.
  E) Hem isim hem fiil cümlesine örnek gösteri-lebilir.  3. Ak saçlı başını alıp eline
  Kara hülyalara dal anneciğim
  O titrek kalbini bahtın yeline
  Bir ince tüy gibi sal anneciğim

  Yukarıdaki dörtlük için hangisi söylenemez?

  A) Çapraz uyak düzenindedir.
  B) Hem kelime halinde hem de ek halinde redif vardır.
  C) Benzetmeye başvurulmuştur.
  D) Lirik şiir türüne örnektir.
  E) Zengin kafiye vardır.

  4. Torunlarım dört yana kol kol gitsin
  Malazgirtten İstanbula yol gitsin!
  Gelip sana çarpan gücü yavaştan
  Anlamazsa haritadan sil gitsin!

  Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Kafiye düzeni “aaba şeklindedir.
  B) Kelime halinde redif kullanılmıştır.
  C) Epik şiir türüne örnektir.
  D) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
  E) Tam kafiye kullanılmıştır.
  5. Ilık rüzgârlar okşardı yüzünü,
  Saçlarını yapraklar,
  Doyamazdın çıplak ayaklarını öpen yeşile,
  Neşe taşardı savrulan eteklerinden,
  Bahçeler boyunca...
  Hatırlar mısın?

  Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisini örneklemeye uygundur?

  A) Pastoral B) Lirik C) Satirik
  D) Didaktik E) Epik
  6. Ala gözlü benli dilber
  Sen dolasın benim gibi
  Zülfün dökük boynun bükük
  Sen dolasın benim gibi

  Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdaki-lerden hangisi söylenemez?

  A) Lirik şiir türündedir.
  B) Kelime halinde redif vardır.
  C) “abab uyak şemasına sahiptir.
  D) Ünlü düşmesine uğramış sözcükler vardır.
  E) Halk söyleyişine sahiptir.
  7. Gün biter, sürü yatar ve sararan bir ayla,
  Çoban hicranlarını basar bağrına yayla,
  – Kuru bir yaprak gibi kalbini eline al
  Diye hıçkırır kaval.

  Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Tunç uyak vardır.
  B) Teşhis (kişileştirme) sanatı yapılmıştır.
  C) Konusuna göre pastoraldir.
  D) Ünlü düşmesine uğramış birden fazla söz-cük vardır.
  E) Hem fiil hem isim cümlesi kullanılmıştır.


  8. Tilki kapıp onu dedi ki: “Efendiciğim,
  Size küçük bir ders vereceğim;
  Alıklar olmasa iş kalmaz açık gözlere;
  Böyle bir ders de değer sanırım bir peynire.

  Yukarıdaki dizeler hangi şiir türüne örnektir?

  A) Lirik B) Pastoral C) Satirik
  D) Didaktik fabl E) Epik


  9. Yürün arslanlarım savaş edelim
  Buna kavga derler bey ne, paşa ne
  Haykırıp haykırıp kelle keselim
  Seyreyleyin el ayağı şaşanı

  Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden han-gisine özgü nitelikler vardır?

  A) Lirik B) Satirik C) Didaktik
  D) Epik E) Pastoral
  10. Türlü türlü çiçeklerle bezenmiş toprak
  Irmak kıyılarını çepeçevre
  Eğilmiş oyuğun üstüne değin ak kavaklar
  Kapıyor üstünü sarmaş dolaş olmuş.

  Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Konusuna göre pastoraldir.
  B) Ünlü türemesi görülmektedir.
  C) Pekiştirilmiş sözcük vardır.
  D) Teşhis (kişileştirme) sanatı yapılmıştır.
  E) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.


  11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif kullanılmıştır?


  A) Kulağında şimdi uzak bir türkü
  Bir masal anısı, bir eski türkü
  B) Merhabalar olsun, merhabalar
  Yayla çiçeğim, kırk ikindim, dil-i bahar!
  C) Ezelden gül gibi olurdum handan
  Şimdi bülbül gibi kalmışam giryan
  D) İnceliğin inceliğimin harmanı
  Dokunduğun yerler kala gül kanı
  E) Sensiz çekilmez oldu cennet olsa da dünya
  Gel, gel yalvarıyorum bitsin bu korkunç rüya


  12. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...
  Gölgende bana da, bana da yer ver!

  Bu dizeler, aşağıdaki şiir türlerinden hangi-sinden alınmış olabilir?

  A) Postoral B) Lirik C) Dramatik
  D) Didaktik E) Epik  Cevap anahtarı sondadır..
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 11 Nis 2010
 5. Cevap: Şiir bilgisi test

  Test 5

  1. Bana nispet çıkmış yolun üstüne
  Samur kürk giyinmiş alın üstüne
  Taramış saçların belin üstüne
  Bir elma yanaklı sim gerdanlıdır

  Yukarıdaki dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Benzetmelerden yararlanılmıştır.
  B) Hecenin 11li kalıbıyla yazılmıştır.
  C) Kelime halinde redif kullanılmıştır.
  D) Zengin uyak kullanılmıştır.
  E) Beş yerde ulama yapılmıştır.

  2. Aşağıdakilerden hangisinde redif kullanılmamıştır?

  A) Elindeki kınası soldu mu ola
  Evde kaynatası duydu mu ola
  B) Sabah olsun tan yeri ışısın
  Çiğ düşünce gül goncalar üşüsün
  C) Ne yaman bahçeli güllü goncalı
  Sinemi vurdu bir kirpiği kancalı
  D) Altı kardeş idik bindirdik ata
  Kızılırmaka varınca oldu bir hata
  E) Çek deveci develerin yokuşa
  Deli oldum o sendeki bakışa

  3. Yeşil ördek gibi daldım göllere
  Sen düşürdün beni dilden dillere
  Başım alıp gidem gurbet illere
  Ne sen beni unut ne de ben seni

  Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Düz uyak örgüsü kullanılmıştır.
  B) Halk edebiyatı söyleyiş özelliklerine sahiptir.
  C) Tam kafiye kullanılmıştır.
  D) 11li hece ölçüsüyle söylenmiştir.
  E) İsim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç ve fiil türünden sözcükler vardır.
  4. Çınlasın çağrılarla çın çın da çın
  Çağ yıkarmış kaçın bulutlar kaçın

  Bu dizelerde görülen uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yarım uyak
  B) Tam uyak
  C) Tunç uyak
  D) Cinaslı uyak
  E) Sarma uyak
  5. Bir münasip dostum olsa sırrım açar idim
  Harc edüp eldeki varım cümleden geçer idim
  Tuti dilin agu verse nûş edip içer idim
  Aşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibi

  Yukarıdaki dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Örüşük uyak düzenine sahiptir.
  B) “–ar idimlerle redif yapılmıştır.
  C) Divan edebiyatı söyleyiş özellikleri vardır.
  D) Yarım uyak kullanılmıştır.
  E) Ulama yapılmıştır.
  6. Ruhumu bir çarmıha kendi elimle gerdim
  Bir nebi ıstırabı kanıyor her yerimde

  Yukarıdaki dizelerde,

  I. Yakıyor gözlerimde
  II. Aldığım her nefesi
  III. Ölüm siyah bir tütsü
  IV. Son nefes gibi verdim

  bu parçalar kullanılarak sarmal uyak düzeni oluşturulmak istense son iki dizenin sırala-nışı aşağıdakilerden hangisi olur?

  A) III - I / IV - II B) II - IV / III - I
  C) IV - II / I - III D) III - I / II - IV
  E) I - III / IV - II
  7. Tunayı görmedim fakat tanırım
  Bir umut önünde koştuğum zaman
  Geçmişi anarak coştuğum zaman
  Kendimi Budinin beyi sanırım.

  Yukarıdaki dörtlüğün hem uyak düzeni, hem de 1. ile 4., 2. ile 3. dizelerin kendi aralarındaki uyak yapısını gösteren diziliş, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla veril-miştir?

  A) Sarma – yarım – tunç
  B) Sarma – zengin – tam
  C) Çapraz – zengin – yarım
  D) Çapraz – tunç – tam
  E) Sarma – tunç – yarım

  8. “Altın buğdayı tarlalarımızın,
  Seni bağrımızdan eker, biçeriz;
  Acılar kardeşin, gözyaşı kızın,
  ...

  Ölçü, uyak, konu ve dil gibi özellikler de göz önünde tutulursa, dörtlüğün son dizesi aşağıdakilerden hangisi olur?

  A) Birleşirse doğacak uygarlığımız.
  B) Durmadan akan yaşı sileriz.
  C) Bir kazma ile bir kürek, bir de çapamız.
  D) Zengin parıltınla dolar gecemiz.
  E) Türkçeden güzeli yok budur hecemiz.
  9. Cana an vermeyenin ne canı var
  Can verenin adı ile sanı var

  Bu dizelerin şiirin bütünü ile ilgili özelliklerden hangisi kesin olarak bilinebilir?

  A) Konusu
  B) Ölçüsü
  C) Yazıldığı dönem
  D) Nazım birimi
  E) Kafiye örgüsü  10. Hülya serinleşen köyü her an morartıyor
  Sessiz gelen, saat başı sürdükçe artıyor.

  Yukarıdaki ikiliğin uyağı ve redifi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Tunç uyak, –yor; redif
  B) Yarım uyak, –rtyor; redif
  C) Zengin uyak, –ıyor; redif
  D) Tam uyak, –tıyor; redif
  E) Uyak yok, –artıyor; redif

  11. Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam
  Böyle saatlerce bak, asırlarca bak
  Gözlerine yavaşça yavaşça doldu akşam
  Göklerin ateşini kalbime boşaltarak

  Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) “–ak sesleriyle tam uyak yapılmıştır.
  B) “–u sesiyle yarım uyak yapılmıştır.
  C) Ulama yapılmamıştır.
  D) Çapraz uyak örgüsü vardır.
  E) Kelime halinde redif vardır.

  12. Kişilerin ya da toplumun kötülüklerini, kusurla-rını, gülünçlüklerini, alaylı bir dille eleştiren şiir-lere ...; bilim, sanat, felsefe, ahlak gibi konu-larda öğretici olmayı amaçlayan şiirlere ...; duygu ve düşünceleri coşkulu bir dille anlatan şiirlere ... denir.

  Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

  A) didaktik şiir, epik şiir, lirik şiir
  B) dramatik şiir, didaktik şiir, pastoral şiir
  C) satirik şiir, dramatik şiir, epik şiir
  D) satirik şiir, didaktik şiir, lirik şiir
  E) dramatik şiir, lirik şiir, pastoral şiir


  Cevap anahtarı sondadır..
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 11 Nis 2010
 6. Cevap: Şiir bilgisi test

  Şiir Bilgisi Cevap Anahtarı


  Test 1

  1-D
  2-A
  3-C
  4-D
  5-E
  6-A
  7-C
  8-E
  9-C
  10-D
  11-B
  12-A

  Test 2
  1-C
  2-C
  3-E
  4-D
  5-E
  6-E
  7-E
  8-D
  9-C
  10-E
  11-A
  12-A

  Test 3
  1-E
  2-C
  3-B
  4-C
  5-E
  6-B
  7-C
  8-D
  9-A
  10-C
  11-B
  12-A


  Test 4
  1-E
  2-B
  3-E
  4-E
  5-B
  6-C
  7-E
  8-D
  9-D
  10-E
  11-D
  12-E  Test 5
  1-D
  2-D
  3-C
  4-C
  5-A
  6-D
  7-B
  8-D
  9-C
  10-C
  11-C
  12-D
   
Yükleniyor...