Sigara yasağının kapsamı genişliyor


Etrafında en az 1 metre 35 santimetre yükseklikte (normal bir insan boyundan az) duvar bulunan açık alanlar da yasak kapsamına alınacak.

Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Prof.Dr. Murat Tuncer, “Buradaki karar, mimari olarak bir yerin açık ya da kapalı olduğunun kararı değildir. Burada düşünülen şey nerede sigara içilirse başkasına zarar verebilir olduğudur dedi.

Sağlık Bakanlığı, Dumansız Hava Sahası'nın kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. Özellikle alışveriş merkezlerinde çatısı olmayan, yan yüzeyleri açık, fakat etrafında yüksek duvarlar bulunan balkonlar da yasak kapsamına alınacak. Bakanlık, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'da kapalı alanın tanımını değiştirecek. İlgili kanunda Sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı olan, kapıları, pencereleri ve giriş yolları dışında bütün yan yüzeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmış alanlar ile aynı şekilde tavanı veya çatısı olup yan yüzeylerinin yarısından fazlası kapalı bulunan yerler olarak belirtilen kapalı alan tanımı daha da genişletilecek. Yapılması planlanan değişikliklikle etrafı 1 metre 35 santimetre duvar, cam ya da korkulukla kapalı olan mekanlar da kapalı alan tanımına dahil edilecek ve sigara içilmesi yasaklanacak.

BAŞKASINA ZARAR VERME DÜŞÜNCESİ

Antalya'daki 4'üncü Prevantif Onkoloji Sempozyumu'na katılan Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Prof.Dr. Murat Tuncer, “Buradaki karar mimari olarak bir yerin açık mı kapalı olduğunun kararı değildir. Burada düşünülen şey nerede sigara içilirse başkasına zarar verebilir, nerede içilirse başkasına zararı olur düşüncesidir“ dedi. Normal boyda bin insanın göğüs hizası yüksekliğinde bir tek duvar olmasının bile bir alanı kapalı alan haline getirdiğini belirten Prof.Dr. Murat Tuncer, “Yani aşağı yukarı 135- 150 santimetre yüksekliğindeki bir duvarın kenarı bile kapalı alandır yorumunu yaptı.

Böyle bir duvarın kenarında içilen sigaranın başka kişiye zarar vereceğinin bilimsel olarak gösterildiğini kaydeden Prof.Dr. Tuncer, Sağlık Bakanlığı'nın konu üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı. Prof.Dr. Murat Tuncer, sigara içmeyeni mağdur etmeyecek bir kapalı alan tanımlaması yapılacağını belirtti. Sigara yasağının gevşetilmesini tartışmanın bir yararı olmadığını da vurgulayan Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Prof.Dr. Tuncer, Türkiye'de her gün sigara yüzünden 300 kişinin öldüğünü belirterek, “Tartıştığımız şey bir katliamı sonlandırmaktır dedi.

İÇMEYENLER DAHA FAZLA

Bazı işyerlerinin sigara yasağına yanlış açıdan yaklaştığını da anlatan Prof.Dr. Murat Tuncer şöyle konuştu:
“Biz ne kadar kanunu ihlal edecek bir çıkış noktası bulursak, o kadar çok kar ederiz yaklaşımı doğru değil. Sigaranın yarattığı zararlar, sonuçta topluma geri dönen zararlardır. Sağlığa verilen zarar hiçbir şeyle kıyaslanmaz. Kaldı ki yapılan ekonomik analizler, buna uyan işletmelerin hiçbir şekilde zarar ettiğini göstermiyor. Tam tersine kar ediyorlar. Ülkemizde 17 milyon sigara içen kişi varsa 35 milyon insan içmiyor. İçmeyenler daha fazla.

DENETİM BELEDİYELERLE OLMAZDI

Kanserle Savaş Dairesi Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, kapalı alanda sigara içilmesini yasaklayan kanunun uygulamasının yerel yönetimlerden alınarak, valilikler ve kaymakamlıklara verilmesini de olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Kanunun uygulanmaya başlamasının ardından belediyeler tarafından kesilen cezaların yüzde 15- 20'sinin takip edilebilir halde olduğunu belirten Prof. Dr. Tuncer, “Belediyeler halka içiçe, esnaf arkadaşı. Belediyelerde farklı kaygılar var. Böylelikle daha kolay denetim olacak. Daha net olacak. O ilin valisinin görevi olacak. Yapmazsa kanunen suç işlemiş olacak diye konuştu.

GÖNÜLLÜ SİGARA MÜFETTİŞLERİ

Valilikler ve kaymakamlıkların kanunu uygularken, Avrupa ülkelerinde uygulanan gönüllü sigara polisleri modelini örnek alabileceğini belirten Prof. Dr. Tuncer, “Trafikte gönüllü müfettişler var. Sigara yasağıyla ilgili de böyle, gönüllülük esasına dayalı bir sistemin kurulması gündemde. Gönüllü sigara müfettişleri. Fotoğrafını çekersiniz, gönderirsiniz cezası kesilir diye konuştu.

hürriyet
 
Üst