Seyyid Şahabus-sakıbeyn Hocaefendi

'Dini Bilgiler' forumunda halvetiyye tarafından 7 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. SEYYİD ŞAHABETTİN ERZURUMİ
  İnsanları Hakka davet eden onlara doğru yolu gösterip ebedi saadete kavuşturan ve kendilerine ''Silsile-i Aliyye'' denilen büyük alim ve velilerin otuz yedincisidir.Sofyayı aliyye velilerinin de kırk ikincisidir.Doğum tarihi bilinmemektedir.Hasan-ı Basri mahallesinde dünyaya gelmiştir.7 yaşında ilim tahsil etmeye başladı.Hafızlığını tamamladı.Önce dedesi Molla Halil Efendi de daha sonra Taş Camii imamı Hafız Ali Karabacak Efendi de daha sonra yine Taş Cami İmamı Hafız Ali Küçük Efendi de daha sonrada
  Kurşunlu Medresesinde ilim tahsili görmüştür.Birçok alimden fıkıh ve fıkıh usulü,hadis ve hadis usulü,tefsir ve tefsir usulü,mantık ve mantık usulü,tasavvuf ve tasavvuf usulü ilimlerini tahsil etmiştir.Güney Doğuda ilim tahsil edip okuduğu alimler şunlardır:
  Şeyh Fethullah Efendi,Seyda-i El Cezeri,Batmanlı Arapkent Hazretleri,Aldulhakim Hüseyin-i Hazretleridir.Seyyid Muhammed Kasım Zilan’dan hilafet almıştır.Şeyh Rauf Efendiden de kadiri berzenci melami ve halvetiyye kollarının icazetini almıştır.Buralarda ilim tahsil ederek tasavvuf ilmini tamamlamıştır.Kısa bir müddet diyanet işlerinde Bursa Yıldırım ve Gülsu’da merkez vaazlığı yapmıştır daha sonra ticaretle uğraşmıştır.Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak ömrünü sürdürmüştür
  3 koldan tasavvufa ulaşmıştır
  1.kol
  Mevlana Halid-i Bağdadi
  Şeyh Ali Palu
  Şeyh Süleyman Efendi
  Şeyh Arabi
  Seyyid Habib Efendi
  Molla Halil Efendi ve torunu
  Seyyid Şahabus-sakıbeyn Hoca efendi
  2.KOL
  Seyyidü’l evvelin ve’l ahirin Muhammed Mustafa (sav)
  Hz Ebul El Hasaneyn İmam Ali El Murtaza(k.v ve r.a)
  Hz. Hasan Basri(ra)
  Hz. Habib Acemi
  Hz. Davud Tai
  Hz. Ma’ruf El Kerhi
  Hz. Sırrıyü’ s Sakati
  Hz. Cüneyd-i Bağdadi
  Hz Ebu Ali Ahmed Mimşad ed Dineveri
  Hz Ebu Abdullah Muhammed Dineveri
  Hz Muhammed Amveyh b. Abdullah el Bekri
  Hz Vecihüddin Kadi
  Hz Ömer El Bekri
  Hz Ebu’n Necib Ziyaüddin Abdulkahir el Bekri es Sühreverdi
  Hz Kutbiddin Ebheri
  Hz Rukniddin Muhammed Buhari
  Hz Şehabuddin Muhammed Tebrizi
  Hz Cemaleddin Tebrizi
  Hz. İbrahim Zahid Geylani
  Kerimüddin Ahi Muhammed b. Nur el Halveti
  Pir Ebu Abdullah Siracüddin Ömer B. Eş Şeyh Ekmelüddin el Geylani el lahci Halveti
  Dede Ömer Ruşen-i
  Şeyh Ebu Abdurrahman Muhammed Demirtaş Efendi
  Seyyid İbrahim Gülşen-i
  Şeyh Hasan Sezai Efendi
  Şeyh Hasan Haleti Efendi
  Cemaleddin Halveti
  Şeyh Yusuf Sünbül Sinan
  Şeyh Şaban-ı Veli
  Seyyid Ahmed El Hariri
  Seyyid Muhammed el Bahşi
  Şeyh Ali Alaaddin Efendi
  Şeyh Nasuhi El Muhammed Halveti
  Şeyh Şemsüddün el Bekri
  Hacı Mustafa Efendi
  Şeyh Hacı Halil Efendi
  Kuşadalı İbrahim Halveti
  Muhammed Tevfik Bosnevi
  Erzurumlu Hüseyin-i Ruhi
  Şeyh İsmail(Hasan-ı Basri/Erzurum)
  Şeyh Eşref(Dutçu köyü /Erzurum)
  Molla Rauf Bey(Asri Mezarlığı/Erzurum)
  Seyyid Şahabus-sakıbeyn hocaefendi

  3.Kol

  Mevlana Halid-i Bağdadi
  Halid-i Cezeri
  Salih-i Sıbki
  Hasan El Nurani
  Kasım El Toğari
  Halid-i Gülpınar
  Seyyid Muhammed Halid Zilan
  Seyyid Muhammed Kasım Zilan
  Seyyid Şahabettin Erzurumi
  Bir açıklama ekle
  SEYYİD ŞAHABETTİN ERZURUMİ
  İnsanları Hakka davet eden onlara doğru yolu gösterip ebedi saadete kavuşturan ve kendilerine ''Silsile-i Aliyye'' denilen büyük alim ve velilerin otuz yedincisidir.Sofyayı aliyye velilerinin de kırk ikincisidir.Doğum tarihi bilinmemektedir.Hasan-ı Basri mahallesinde dünyaya gelmiştir.7 yaşında ilim tahsil etmeye başladı.Hafızlığını tamamladı.Önce dedesi Molla Halil Efendi de daha sonra Taş Camii imamı Hafız Ali Karabacak Efendi de daha sonra yine Taş Cami İmamı Hafız Ali Küçük Efendi de daha sonrada
  Kurşunlu Medresesinde ilim tahsili görmüştür.Birçok alimden fıkıh ve fıkıh usulü,hadis ve hadis usulü,tefsir ve tefsir usulü,mantık ve mantık usulü,tasavvuf ve tasavvuf usulü ilimlerini tahsil etmiştir.Güney Doğuda ilim tahsil edip okuduğu alimler şunlardır:
  Şeyh Fethullah Efendi,Seyda-i El Cezeri,Batmanlı Arapkent Hazretleri,Aldulhakim Hüseyin-i Hazretleridir.Seyyid Muhammed Kasım Zilan’dan hilafet almıştır.Şeyh Rauf Efendiden de kadiri berzenci melami ve halvetiyye kollarının icazetini almıştır.Buralarda ilim tahsil ederek tasavvuf ilmini tamamlamıştır.Kısa bir müddet diyanet işlerinde Bursa Yıldırım ve Gülsu’da merkez vaazlığı yapmıştır daha sonra ticaretle uğraşmıştır.Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak ömrünü sürdürmüştür
  3 koldan tasavvufa ulaşmıştır
  1.kol
  Mevlana Halid-i Bağdadi
  Şeyh Ali Palu
  Şeyh Süleyman Efendi
  Şeyh Arabi
  Seyyid Habib Efendi
  Molla Halil Efendi ve torunu
  Seyyid Şahabus-sakıbeyn Hoca efendi
  2.KOL
  Seyyidü’l evvelin ve’l ahirin Muhammed Mustafa (sav)
  Hz Ebul El Hasaneyn İmam Ali El Murtaza(k.v ve r.a)
  Hz. Hasan Basri(ra)
  Hz. Habib Acemi
  Hz. Davud Tai
  Hz. Ma’ruf El Kerhi
  Hz. Sırrıyü’ s Sakati
  Hz. Cüneyd-i Bağdadi
  Hz Ebu Ali Ahmed Mimşad ed Dineveri
  Hz Ebu Abdullah Muhammed Dineveri
  Hz Muhammed Amveyh b. Abdullah el Bekri
  Hz Vecihüddin Kadi
  Hz Ömer El Bekri
  Hz Ebu’n Necib Ziyaüddin Abdulkahir el Bekri es Sühreverdi
  Hz Kutbiddin Ebheri
  Hz Rukniddin Muhammed Buhari
  Hz Şehabuddin Muhammed Tebrizi
  Hz Cemaleddin Tebrizi
  Hz. İbrahim Zahid Geylani
  Kerimüddin Ahi Muhammed b. Nur el Halveti
  Pir Ebu Abdullah Siracüddin Ömer B. Eş Şeyh Ekmelüddin el Geylani el lahci Halveti
  Dede Ömer Ruşen-i
  Şeyh Ebu Abdurrahman Muhammed Demirtaş Efendi
  Seyyid İbrahim Gülşen-i
  Şeyh Hasan Sezai Efendi
  Şeyh Hasan Haleti Efendi
  Cemaleddin Halveti
  Şeyh Yusuf Sünbül Sinan
  Şeyh Şaban-ı Veli
  Seyyid Ahmed El Hariri
  Seyyid Muhammed el Bahşi
  Şeyh Ali Alaaddin Efendi
  Şeyh Nasuhi El Muhammed Halveti
  Şeyh Şemsüddün el Bekri
  Hacı Mustafa Efendi
  Şeyh Hacı Halil Efendi
  Kuşadalı İbrahim Halveti
  Muhammed Tevfik Bosnevi
  Erzurumlu Hüseyin-i Ruhi
  Şeyh İsmail(Hasan-ı Basri/Erzurum)
  Şeyh Eşref(Dutçu köyü /Erzurum)
  Molla Rauf Bey(Asri Mezarlığı/Erzurum)
  Seyyid Şahabus-sakıbeyn hocaefendi

  3.Kol

  Mevlana Halid-i Bağdadi
  Halid-i Cezeri
  Salih-i Sıbki
  Hasan El Nurani
  Kasım El Toğari
  Halid-i Gülpınar
  Seyyid Muhammed Halid Zilan
  Seyyid Muhammed Kasım Zilan
  Seyyid Şahabettin Erzurumi
   


Yükleniyor...