Ses Çeşitleri - Seslerin sınıflandırılması

'Medya Bölümü' forumunda HazaN tarafından 14 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


  1. Ses türleri,
    Seslerin sınıflandırılması hakkında bilgi

    Erkek seslerinde bas, bariton, tenor Bu gruplarda bir takım ikinci derecede gruplara ayrılırlarSaadet tkesus’un ‘Ses Eğitimi ve Korunması” adlı eserinde ses sınırlan aşağıdaki şekillerde belirlenmiştir

    Bas : En kalın erkek sesidir Bas proford, basbuffo ve yüksek bas olarak üçe ayrılırlar    Bas profond: Sesin rengi çok koyu, volümlü, pesleri kuvvetlidir Çoğunlukla sahnede cidde dramatik roller söylerler,


    Bas buffo: Renk bakımmdan daha az zengindirler Bas profond kadar kuvvetli değilse de ondan daha hareketlidir
    Oyun operalarınm parlondoloranı, koleratuarlannı kolayca söyleyebilirler Hemen her zaman komik rollerde kullamriar


    Yüksek bas: Pesleri diğer baslardan daha zayıflır Buna karşı tizleri parlak ve rahattır Baritona yaklaşan sınır partilerinde bol tizleri olan bas partilerinde başarı gösterirler


    BARİTON : Orta kalınlıktaki erkek sesidir 0 da üçe ayrılır    Dramatik bariton: Renk (b) bakımından yüksek bası andırır Kuvvetli ve dramatik gücü olan bir sestir Karakter rollerinde, kahramanlık operalarmda çok kabul gören bir sestir


    Lyrik bariton: Renk bakımından dramatik tenora yaklaşır, yumuşak tizleri, parlar, dramatik baritondan daha hareketli bir sestir    Legger bariton: Lyrik baritondan daha hareketli, daha hafif daha çok tenora benzeyen bir baritondur Fazla agilite isteyen Italyan operalarmda (Rossini, Donizetti) sik sık kullanılır

    TENOR : Erkeklerde az rastlandığı için çok makbul bir ses cinsidir Eğitimi çok dikkat ve sabır isteyen bir sestir Özelliklerine göre çeşitli sınıflara ayrılır

    Dramatik tenor (THelden tenor): Kahramanlık tenoru da denilen bu sesin genişliği ve rengi hemen hemen iyrik baritona benzer Çok dayanıklılık ise kuvvet isteyen Wagner operalarının hemen bütün önemli tenor partileri bu sesler için yazılmıştır En iyi dramatik tenorlara Isveç ve Norveçliler arasında rastlanır    Lyrik tenor: Rengi daha aydmlık ve daha yumuşak olan (Iyrik tenor hemen bütün italyan operalarınm baş erkek rollerini elinde tutar ve tizlerinin parlaklığı ile belirir    Legger tenor: Üçlü do'nun üzerindeki reye kadar çıkan bu hafif tenorlar kuvvetli olmaktan çok hareketlidirler Oratoryolarda eski oyun operalarında (Rossini, Donizetti) sık sık görülürler


    Buffo tenor: Legger tenor karakterinde komik rollere pek uyan bir ses cinsidir

    Kadın seslerini de üç ana gruba bölme yerinde olur Kontralto, mezzosoprano ,soprano


    KONTRALTO: En kalın kadm sesidir ve çok az bulunur Peslerde erkek sesine benzer Rengi koyu ve sıcaktır Oratoryo ve sahne kontraltosu diye ildye ayrılır Eğitimi en zor kadın sesidir

    Oratoryo Kontraltosu: Özel olarak eski eserlerin icrasında kullanılan çok renkli, çok zengin kuvvetli ve ağır bir sestir    Sahne kontraltosu: Renkli kuvvetli, dramatik etkiye sahip bir sestir Karakter rollerinde görülür

    Genç dramatik soprano: Yüksek dramatik sopranodan daha yumuşak bir karaktere ve daha aydınlık bir renge sahiptir Daha hareketlidir Hemen bütün İtalyan operalarmdaki kahraman kadın tipleri bu seslere verilmiştir


    Lyrik soprano: En çok rastlanan soprano cinsidir Yumuşaklığı ve tizlerinin berraklığı başlıca özellikleridir    Koleratür Soprano:
    En ince sopranodur Gırtlaklannın olağanüstü hareketliliğiyle birer ses cambazı gibidirler Dramatik veya iyrik olurlar Dramatik koleratuarlar, ses ustahğmın yanı sıra zengin bir renk ve ses kuvvetine sahiptirler


    "Gayet az rastlanan makbul bir ses cinsidir Küçük koleratur seslerine de koleratur subret denir Oyun operalarmda, operetlerde önemli roller alırlar"
     


Yükleniyor...