Şehzade bayezid'in şiirleri

'En Güzel Şiirler' forumunda Yasemin tarafından 15 Şubat 2014 tarihinde açılan konu


 1. Şehzade bayezid'in yazdığı şiirler

  Öldürülen şairlerimizden Şehzade Bayezid (1525 - 25 Eylül 1561) , Kanuni Sultan Süleyman’ın Hürrem Sultan’dan olma şehzadelerindendir.Babası henüz sağ iken kardeşi Şehzade Selim ile giriştiği taht mücadelesinde yenilmiş; sığındığı İran Şahı’nın sarayında babasının adamları tarafından oğulları ile birlikte boğularak öldürülmüştür.

  Bayezid’in Şahi mahlasıyla yazdığı şiirleri, Türkçe ve Farsça şiirlerinden oluşan bir divanı vardır. Şiirlerinde saltanat arzusu, aşk, günahlarından bağışlanması için yakarış konularını işler.

  Babasından affını dilemek için yazdığı şiirleri ve babasının yine şiir olarak verdiği karşılıklar meşhurdur. Divanının iki el yazma kopyası Millet Kütüphanesi Ali Emirî koleksiyonunda bulunur.

  Divanı Filiz Kılıç tarafından yeni Türk alfabesine aktarılmış, fakat bu aktarım fazla hatalı olduğu iddiasıyla eleştirilmiştir.

  Gamzen okıyla sîne vü dil yâre yâredir
  Cevr-i rakîb ile ciğerim pâre pâredir

  Rahm eylemez figânına ben bî-dilin meded
  Benzer ki kalbi ol güzelin seng-i hâredir.

  Feryâd ü nâleme rahm itmedi seng-dil
  Hışm ü itâbı yine hemân bir karâredir.

  Bir bûsesi bahâsı lebinin çün cân ola
  Ölür dürülür aluruz anı ne çâredir.

  Mihr-i nigârı sanma ki sînende sakladın
  Eşkinde Şâhî gibi o âşikâredir.”