SBS Puanı Hesaplama

'Etüt Merkezi' forumunda Wish tarafından 2 Haz 2009 tarihinde açılan konu

 1. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde yayınladığı açıklama ile, Ortaöğretime Geçiş Sistemi Kapsamında Sınıf Puanı Hesaplama yöntemini şu şekilde tarif etti:

  ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ KAPSAMINDA
  SINIF PUANI HESAPLAMA  Kullanılan kısaltmalar


  Öğrencinin SBS Puanı : SBS
  Öğrencinin Yıl Sonu Başarı Puanı : YBP
  Okuldaki En Yüksek Yıl Sonu Başarı Puanı : Enb.YBP
  Öğrencinin Davranış Puanı : DP
  Öğrencinin Sınıf Puanı : SP

  Öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki, adayın Sınıf Puanı (SP) hesaplanırken 3 farklı
  puandan faydalanılır. Bu puanlar belli oranlarda alınarak Sınıf Puanı (SP) hesaplanır. Bu
  hesaplamadaki oranlar aşağıdaki gibidir.
  SBS YBP DP
  % 70 % 25 % 5

  Öğrenci ve öğrenci velilerimizin en çok sordukları konulardan birisi de Yıl Sonu
  Başarı Puanının nasıl 500'lük puana çevrildiği ve SP içinde nasıl yer aldığıdır. Öğrencinin Yıl
  Sonu Başarı Puanı 500'lük puana çevrilirken, söz konusu okulda en yüksek başarı puanı 500
  puan kabul edilir.

  (Örnek: Okuldaki en yüksek YBP 95 ise bu puan dönüştürme sonucunda
  500 puan olarak kabul edilir. Diğer bir ifadeyle başka bir okuldaki 100 puan ile bu okuldaki
  95 denk kabul edilmektedir.) Öğrencinin yıl sonu başarı puanı okuldaki en yüksek yıl sonu
  başarı puanına oranlanarak hesaplanır.

  Bir öğrencinin sınıf puanı (SP) aşağıdaki formül ile hesaplanır.
  SP= (SBS x 0,70) + ((( YBP / EnbYBP ) x 500) x 0,25) + ((DP x 5) x 0,05)

  Bu formül ile hesaplanan öğrencinin sınıf puanı (SP), ortaöğretime geçiş sistemi
  içinde kullanılacak puandır. Bu konuda velilerimizin ve öğrencilerimizin ulaşması gereken en
  önemli sonuç, SBS puanıyla birlikte okul başarısının ve okul davranış puanının da sonuç yani
  Sınıf Puanı (SP) üzerinde toplamda %30 olan ciddi bir etkisinin olduğudur. Bu konuda
  aşağıda 3 farklı örnek verilmiştir.


  1. Örnek: SBS Puanı yüksek olduğu halde YBP'si düşük olan öğrencinin, SBS Puanı düşük olduğu halde
  YBP'si yüksek olan öğrenciye göre durumu
  Aynı Okuldaki SP = (SBS x 0.70) + ( ( ( YBP / EnbYBP ) x 500 ) 0.25 ) + ( ( DP x 5 ) x 0.05)
  2 Öğrenci SBS YBP EnbYBP DP SP
  1. Öğrenci 488.265 91.25 98.25 100.00 482.880
  2. Öğrenci 476.123 98.20 98.25 100.00 483.222

  Yukarıdaki örnekte aynı okuldaki öğrencilerden 2. öğrencinin SBS Puanı daha düşük
  olduğu halde YBP'si 1. öğrenciye göre daha yüksek olduğu için SP'si de daha yüksek
  olmaktadır. Eğer bu öğrencilerin YBP'leri aynı olsaydı bu durumda 1. öğrencinin SP'si daha
  yüksek olacaktı.  2. Örnek:
  SBS Puanları ve YBP'leri aynı olduğu halde okullarındaki en büyük YBP'leri farklı olan
  öğrencilerin durumu
  Farklı SP = (SBS x 0.70) + ( ( ( YBP / EnbYBP ) x 500 ) 0.25 ) + ( ( DP x 5 ) x 0.05)
  Okuldaki 2
  Öğrenci SBS YBP EnbYBP DP SP
  1. Öğrenci 488.305 98.20 100.00 100.00 489.564
  2. Öğrenci 488.305 98.20 98.50 100.00 491.433

  Yukarıdaki 2. örnekte ise farklı 2 okuldaki öğrenciler karşılaştırılmıştır. Bu
  öğrencilerin SBS ve YBP'leri aynı olmakla birlikte okullarındaki en büyük YBP'leri farklıdır.
  2. öğrencinin YBP'si, okulundaki en büyük YBP'ye daha yakın olduğu için SP'ye YBP
  katkısı daha fazla olmuş ve bu nedenle SP'si daha yüksek olmuştur.


  3. Örnek: YBP'leri birbirine yakın olduğu halde SBS puanı diğerine göre çok yüksek olan 2 öğrencinin
  durumu
  Aynı Okuldaki SP = (SBS x 0.70) + ( ( ( YBP / EnbYBP ) x 500 ) 0.25 ) + ( ( DP x 5 ) x 0.05)
  2 Öğrenci SBS YBP EnbYBP DP SP
  1. Öğrenci 475.545 97.95 100.00 98.00 479.819
  2. Öğrenci 450.850 98.65 100.00 98.00 463.408

  Yukarıdaki 3. örnekte ise 1. öğrencinin 2. öğrenciye göre SBS Puanı oldukça
  yüksektir. Bu nedenle YBP'si 2.öğrenciye göre az da olsa düşük olduğu halde SP'si SBS
  Puanındaki fark nedeniyle daha yüksek olmuştur.

  Öğrencilerimizin ve velilerimizin SBS, YBP, Okullarındaki En Büyük YBP ve
  DP'lerini girerek SP'lerini hesaplayabilmeleri için, Millî Eğitim Bakanlığının ortaöğretime
  geçiş sistemi için hazırlanan internet sitesinde sınıf puanı hesaplayıcısı mevcuttur
   
 2. Cevap: SBS Puanı Hesaplama

  Düzeltmede bulunmak istiyorum. Bakanlık, SBS'nin yüzde 70'inin, yılsonu başarı puanının yüzde 25'inin ve davranış puanının yüzde 5'inin liselere girişte ölçü olacağını belirlemişti. Ancak Danıştay, davranış puanını eşitlik ilkesine aykırı buldu ve iptal etti. Bu durumda yeni formüle göre SBS'nin yaklaşık yüzde 77,8'i, yılsonu başarı puanının yüzde 27,2'si ortaöğretim kurumlarına girişte etkili olacak.
   
 3. Cevap: SBS Puanı Hesaplama

  Geçen yıl ki sbs puanlarından bu yılki düşen puanlar yani dimi hocam.:f20: Bizim puan düşmüştü :(
   
 4. Cevap: SBS Puanı Hesaplama

  Davranış Notu İptal Edildikten Sonra Sınıf Puanının Hesaplama Şekli

  (Adayın Sınavdan Aldığı Puan*.70)+[( Yıl Sonu Başarı Notu/ Okulun Maksimum Yıl Sonu Başarı Notu)* 500]*.25
  Sınıf Puanı = ( --------------------------------------------------------------------------------------------) * 500
  475

  Örnek Hesaplama

  A. Öğrenci :
  Sınav Puanı : 457.876
  Yıl Sonu : 84.91
  Okulun Max Yıl sonu : 95.91
  AÖğrenci Sınıf Puanı ={ [(457.876*,70 ) + ((84,91/ 95,91) * 500) * ,25] / 475} * 500
  = [(320.513 + 110,663) / 475] * 500
  = 453,869

  B. Öğrenci :
  Sınav Puanı : 370,247
  Yıl Sonu : 74,38
  Okulun Max Yıl sonu : 89,64
  BÖğrenci Sınıf Puanı ={ [(370,247*,70 ) + ((74,38/89,64) * 500) * ,25] / 475} * 500
  = [(259,173 + 103,72) / 475] * 500
  = 381,993
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 2 Haz 2009
Yükleniyor...