Satışa yönelik pazarlama yönetimi

Satışa yönelik pazarlama yönetimi

Bu kavrama göre işletme yönetimi gereken ölçüde satış çabaları yapmadıkça, işletmenin malının tüketiciler tarafından yeter ölçüde satın alınmamasının olağan olduğu kanısındadır.

Bu kavramın başlıca nitelikleri şunlardır :

İşletmenin temel görevi, yeterli ölçüde satışı sağlamaktır.

Tüketiciler olağan koşullarda kendi başlarına yeter ölçüde mal satın alamazlar.

Türlü satış arttırıcı araçlar kullanılarak, tüketiciler satın almaya özendirilebilir.

Mal satın alanların bir daha almaları umulur, almazlarsa başka tüketiciler alabilirler.

Bu kavramın ışığında çalışan işletmeler, malların satın alındığı değil satıldığı kanısındadır.Örneğin, hayat sigortası, ansiklopedi kolayca satın alınan aranan mallar değillerdir. Bu malları satın alacaklar bulunmalı ve mallar zorla satılmalıdır. Bu kavramın en büyük sakıncası tüketici doygunluğuna önem verilmemesidir. Bu nedenle alıcı satıcıya güvenini yitirebilir.

Bu kavram kar amacı gütmeyen örgütlerde de benimsenir. Örneğin, siyasal partiler seçimlerde bu kavramın ışığında çok para ve çaba harcayarak seçimi kazanmaya çalışırlar. Üretim kapasitesi fazla olan işletmelerde bu kavramı benimseyerek satabilecekleri mallar geliştirme yerine, ürettikleri mallar daha çok satmak isteyecekler ve bunun için çalışacaklardır.
 
Üst