Şap hastalığına yakalanmış hayvan kurban olur mu?

Şap hastalığına yakalanmış hayvan kurban olur mu?

Şap hastalığına yakalanmış hayvanın insan üzerinde olumsuz etkisi olduğu söyleniyor. Kaynaklarda “şap hastalığına yakalanmış hayvanlar kurban olmaz denilmezse de, “cılız ve hasta hayvanların, bir veya iki gözü gör, dişlerinin çoğu düşmüş, hatta kulakları kesilmiş olanlar, kesilecek yere gidemeyecek kadar topal veya hasta olduğu açıkça belli olan bir hayvan kurban olmaz denilmektedir(bk. Ö. Nasuhî, Bilmen, Büyük İslam İlmihali). Bu kurala göre, şap hastalığına yakalanan hayvanlar, hem hasta,-sanırız- hem de çok zayıf, cılız olurlar. Özellikle sağlığa zararlı ise asla kurban olmaz..

Genel prensip olarak denilebilir ki, kurban edilecek hayvanın etini noksanlaştıracak her türlü kusur ve hastalık kurbana manidir. (krş. V. Zuhaylî, el-Fıkhul-İslamî, 3/618-622). Bu sebeple, eğer şap hastalığına yakalanmış hayvanın –zayıflamasından dolayı- etinde bir noksanlık olmuşsa veya sağlığa Zaralı ise kurban olmaz.

Alıntıdır:
 
Üst