Şanlıurfa'nın Coğrafi Yapısı ve Tarihçesi

Züleyha

Yönetici

Şanlıurfa'nın Coğrafi Yapısı ve Tarihçesi

Şanlıurfa, eski ve halk arasındaki kısa adıyla Urfa, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık dokuzuncu şehri. Şanlıurfa'nın nüfusu son yıllarda hızla artmıştır. Batıdan doğuya doğru Suruç; Harran; Viranşehir-Ceylanpınar; Halfeti; Hilvan ve Bozova Ovaları en önemli ovaları, Karacadağ; Tektek; Takırtukur; Susuz; Germuş; Nemrut; Şebeke; Arat dağları en önemli dağları, Fırat Nehri; Culap Suyu; Habur Nehri en önemli nehirleri ve Atatürk Baraj Gölü; Halil-ür Rahman Gölü; Aynzeliha Gölü de en önemli gölleridir.

Türkiye’nin en fazla nüfuslu 10 ili arasına girmiş ve çevredeki diğer illerden göç almaya başlamıştır 2018 itibarıyla 2,031 milyon nüfusa sahiptir. Doğuda Mardin, batıda Gaziantep, kuzeyde Adıyaman, kuzeydoğuda Diyarbakır illeri ve güneyde Suriye ile sınırı vardır. Şanlıurfa, yaz ayları kurak, kış ayları soğuktur. Bu nedenle karasal iklim görülür.

Yeryüzü şekilleri sade ve düz alanlardan oluşur. Yağış azdır. Bitki örtüsü bakımından fakirdir. Orman varlığı azdır. Bozkır alanlar ise geniştir. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile Şanlıurfa, su sıkıntısından kurtulmuştur. Düz bir alana sahip olduğu için ulaşım rahatlıkla yapılabilmektedir.

Karacadağ Şanlıurfa' nın en yüksek noktasını teşkil etmektedir. Güney yarısında ovalar bulunmaktadır. Şanlı Urfa'nın etrafında çok sayıda mağaralar vardı. Bunların bir kısmı sarnıç; polye; dolin Kanlı Mağara; Dedenin Sarnıcı

Şanlıurfa'nın tarihçesinin Paleolitik çağa kadar uzandığı tespit edilmiştir. Kazılarda Neolitik çağ Kalkolitik çağ ve İlk Tunç çağına ait çok sayıda kıymetli eserler ele geçirilmiştir. Bölge, Arami, Part, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu, Selahattin Eyyubi, Moğol, Memlük ve Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır.
 
Üst