Sanatçı Nedir Sanatçı Ne Demek


Sanatçı Nedir Sanatçı Ne Demekdir


Sanatçı Nedir Sanatçı Ne Demekdir

Tanımı/Anlamı

Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr.

Sinema, tiyatro, müzik vb. sanat eserlerini oynayan, yorumlayan, uygulayan kimse
Örnek: Türk tiyatrosunun en önde gelen kadın sanatçıları arasında yerini alıverdi. H. Taner

Yaratıcı ve olağandışı nitelikleri olan, sanat yapabilecek yetkide olan kişi.T. : sanatkâr, artist
 
Üst