Saldırganlık Konusunda Anne Babaya ÖnerilerArzu edilmeyen bir davranış şekli olan saldırganlık, düşmanlık, hücum etmek ve yok etmek anlamı taşır. Çocuklarda ve gençlerde görülen aşırı saldırganlık organik bir rahatsızlık veya beyindeki bir tahribat sonucu olabilir. Genellikle ana-baba arasındaki tutarsız eğitim, çocuğun ana-baba tarafından aşırı şekilde korunması, üzerine aşırı düşülmesi, baskıcı eğitim veya aşırı ilgisizlikte çocuğun saldırgan bir tutum içine girmesine sebep olabilir.
Saldırgan çocuk her duruma hakim olmaya çalışır. İtme-kakma, ısırma, tekmeleme, tükürme, eşyaları sağa-sola atma, kırma-dökme, bağırıp-çağırma ve öfke nöbetleri gibi davranışlar gösterebilir.

1. Ana-baba ve öğretmen olarak çocuklara saldırganlık örneği olmayınız. Onların gördüğü, duyduğu veya fark ettiği yerlerde hiç bir zaman eşinize, arkadaşlarınıza ve bilhassa çocuklarınıza karşı saldırgan davranışlar göstermeyiniz.
2. Çocuğunuza her fırsatta topluma uymayan saldırganca yapılan davranışların zararını, topluma uyan davranışların yararlarını örneklerle anlatınız.
3. Saldırgan davranışlar karşısında vurdum duymazlık etmeyiniz, tolerans göstermeyiniz. Özellikle saldırgan olduğu zaman çocuğunuzun hiç bir isteğini yerine getirme yoluna gitmeyin, davranışlarının istenmeyen olduğunu gösteriniz.
4. Saldırgan davranışları dayakla cezalandırmayınız. Aksi takdirde çocuğunuzun veya öğrencinizin düşmanlık hislerini geliştirmiş olursunuz. Başka bir yer ve zamanda saldırganlık daha kötü şekilde patlama olarak ortaya çıkabilir.
5. Çocuklar öfkeli, gergin, heyecanlı iken onlarla tartışmayınız. Çünkü bu anda etkileme olmamaktadır. Çocuk sakinleşip hazır hale geldikten sonra davranışın mantıksızlığı ve akılsızca yapılmış olduğunu birlikte görüşünüz.
6. Çocukta saldırgan davranışlar hakim olduğu zaman onun boşalmasını sağlamak amacı ile çocuğa çekiçle bir çok şeyler kırması, makasla bir çok şeyler kesmesi, yumruklayacağı çeşitli oyun araçları vb. olanaklar sağlayınız. Bunlar çocuğun saldırgan yönlerini doyuracak ve biriken saldırganlık enerjisini zararsız şekilde sarf etmelerini sağlayacaktır.
7. Çocuklarınıza ve öğrencilerinize her yaşta beden, ruh ve zihin olgunluğuyla uyuşan çeşitli sorumluluklar vererek saldırganlığını olumlu şeyler yapmaya yöneltmeye çalışınız.
8. Saldırgan çocukları mümkün olduğu kadar grup etkinliklerine teşvik ediniz. Her fırsatta geniş grup etkinlikleri, faaliyetleri hazırlayarak çocuğunuza bu gruplarda en iyi yapabilecekleri görev ve sorumlulukları veriniz. Dolayısıyla elde edeceği başarı onun üstünlük elde etme, hakim olma, herkese varlığını hissettirme duygularını doyuma ulaştıracaktır.
9. Çocuklarınızın akla uygun ihtiyaçlarını ve isteklerini olanaklar ölçüsünde yerine getirmeye çalışınız. Lüzumsuz engeller koymayınız. Onların haklarına saygılı olduğunuzu her fırsatta gösteriniz.
 
Üst