şafii mezhebinde oruç

'Ders notları' forumunda HazaN tarafından 22 Aralık 2010 tarihinde açılan konu


 1. şafii mezhebinde oruç

  Orucun Tarifi

  Lugatta siyam, birşeyden korunmak, tutunmak, çekinmek demektir Bu, konuşma veya yemekten kaçınmak da olabilir Bunun delili, Allah Teâlâ'nın, Hz Meryem'den hikâye ettiği şu ayettir:
  Ben Rahman için oruç adadım (Meryem/26)
  Yani 'konuşmamak için söz verdim'
  Orucun şer'î mânâsı ise 'fecrin doğuşundan güneşin batışına kadar orucu bozan şeylerden kaçınmak1 demektir

  Orucun Teşrî Kılınma Tarihi

  Ramazan orucu, hicretin ikinci senesinin Şaban ayında farz kılınmıştır Bundan önce de diğer ümmetler için oruç farz kılınmıştı Hz Peygamber zamanında yaşayan ehl-i kitab, orucu çok iyi bilmekteydiler
  Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, oruç size de farz kılınmıştır Umulur ki sakınırsınız
  (Bakara/183)
  Ancak Ramazan orucu, bu ümmetten önceki ümmetlere farz kılınmamıştı Ramazan orucu, Ümmet-i Muhammed'in bir özelliğidir

  Orucun Ramazan Ayında Teşrî Kılındığının Delili


  Orucun, Ramazan ayında tutulmasının farz olduğunun delilinde asıl olan şu ayettir:
  (Orucun size farz kılındığı o sayılı günler) Ramazan ayıdır ki insan*lara doğru yolu gösteren, hidayeti açıklayan, hakkı ve bâtılı birbirin*den ayıran Kur'an o ayda indirildi
  (Bakara/185)
  İkinci delil ise şu hadîstir:
  İslâm beş şey üzerine bina olunmuştur: Allah'tan başka ilah ol*madığına ve Muhammed'in, O'nun kulu ve rasûlü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan oru*cunu tutmak[1][1]
  Ayrıca Hz Peygamber'in bir bedevîye söylediği şu söz de buna delâlet eder: 'Allah, Ramazan ayı orucunu farz kılmıştır'

  Şafii mezhebine göre Orucu Bozan Şeyler
  Orucu bozan şeyler ondur (melinde dokuzu geçiyor):
  1- Kasden veya bilerek insanın vücuduna herhangi bir şeyin içeri gir*mesi,
  2- Ön ve arka yollarından bir şeyin girmesi,
  3- Bilerek kusmak.
  4- Bilerek cinsel ilişkide bulunmak,
  5- Şehvetli oynamakla meninin çıkması,
  6- Hayız olmak,
  7- Nifas olmak,
  8- Delirmek,
  9- Mürted olmak.
  Buna göre unutarak yeyip içenin orucu bozulmaz. Nafile oruçla farz oruç arasında fark yoktur.
   


Yükleniyor...