Safer Ayı Neler Yapılır

'Sorularla İslamiyet' forumunda EyLüL tarafından 28 Ara 2011 tarihinde açılan konu

 1. Safer ayı neler yapılmalı
  Safer Ayı Tavsiye Edilen İbadetler

  Safer ayı, Hicrî ayların ikincisidir.
  Bu ayda her gün

  Allâhümme bâriklenâ fî şehrissafer. Vahtim lenâ bisse-âdeti vezzafer duâsı okunur.
  • İlk Çarşamba gecesi, imsaktan evvel dört rekat nafile namaz kılınır. Sonra duâ okunur.
  • Son Çarşamba gecesi veya gündüzünde iki rekat namaz kılınır. Sonra duâ okunur.
  • Selâm âyetleri, Safer ayı boyunca her gün en az birer defa okunur.
  • Yine Safer ayı ile ilgili duâ, Safer ayı boyunca her gün en az bir defa muhafaza için okunur

  1- Safer ayı boyunca:
  Yukarıda da geçtiği gibi şu duâyı her gün en az bir defa okumayı ihmâl etmemelidir:
  “Allâhümme bârik lenâ fî şehrissafer. Vahtim lenâ bissa-âdeti vezzafer.

  2- Safer ayının ilk Çarşamba gecesi namazı ve okunacak duâları
  Bu ayın ilk Çarşamba gecesi gece yarısından sonra, yeryüzüne nazil olacak belâlardan -biiznillâhi Teâlâ- muhafaza olmak için, imsaktan önce dört rekat aşağıdaki şekilde nafile namaz kılınır.
  Birinci rekatta; Fâtihadan sonra 17 Kevser sûresi (İnna atayna),
  İkinci rekatta; Fâtihadan sonra 5 İhlâs sûresi (Kulhüvallâ-hü Ehad),
  Üçüncü rekatta; Fâtihadan sonra 1 Felak sûresi (Kul eûzü birabbilfelak),
  Dördüncü rekatta; Fâtihadan sonra 1 Nâs sûresi (Kul eûzü birabbinnâs), okuyup selâm verilir.
  -Bilâhare, yedi defa istiğfar edilir (yâni, Estağfirullâh el-a^m denir.)
  -Sonra eller kaldırılıp 11 (onbir) defa salât-ı münciye (salâ-ten tüncînâ) okunur:
  “Allâhümme salli ala seyyidinâ Muhammedin salâten tüncî-nâ bihâ min cemî il ehvâli velâfât. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâ-cât. Ve tütahhirunâ bihâ min cemî ıs seyyiât. Ve terfeunâ bihâ aled derecât. Ve tübelliğunâ bihâ aksal gâyât. Min cemî il hayratı fil hayati ve badel memat. Birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Hasbünallâhü ve nimelvekîl, nimelmevlâ ve nimennasîr. Gut-râneke rabbenâ ve Heykel masîr.
  Okunduktan sonra:
  İnneke alâ külli şeyin kadîr. denir. 102
  Bundan sonra yapılacak duâda:
  “Yâ Rabbi! Beni ve âile efradımı ve bilcümle müminleri âfât-ı semâviyye ve arâdiyyelerden (yer ve gök âfetlerinden) ve cemi belâlardan muhafaza eyle!denir.

  3- Safer Ayının Son Çarşambasının Gecesinde veya Gündüzünde Namaz ve Duâ
  Safer ayının son Çarşambasının gecesinde veya gündüzünde iki rekat namaz kılınır. Şöyle ki ;
  Birinci rekatta, Fâtihadan sonra 11 (on bir) İhlâs sûresi,
  İkinci rekatta, Fâtihadan sonra 11 (on bir) İhlâs sûresi okunur.
  Namazdan sonra, ayın ilk Çarşambasında kılınan namazı müteâkib yapılan istiğfar ve duâlar aynen yapılır:
  7 (yedi) defa istiğfar edilir:
  Estağfirullâh el-azîm, denir.
  Sonra eller kaldırılıp:
  11 (on bir) defa salât-ı münciye (Salâten tüncînâ) okuyup:
  “İnneke alâ külli şeyin kadîr denir.
  Sonra yapılacak duâda:
  “Yâ Rabbi! Beni ve âile efradımı ve bilcümle müminleri, âfât-ı semâviyye ve arâdıyelerden muhafaza eyle! denir.

  4-Her Türlü Âfetlerden Muhafaza Olunmak İçin Safer Ayı Boyunca Her Gün En Az Birer Defa Okunacak Selâm Âyetleri
  5- Safer Ayı Boyunca Her Gün Okunacak Diğer Bir Duâ
  6- Aşağıdaki duâlar Safer ayı boyunca Selâm âyetleriyle beraber her gün okunur:

  Bismillâhirrahmânirrahîm,
  Fallâhü hayrun hâfizan ve hüve erhamürrâhimîn.
  Rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bilhakkı ve en-te hayrül fatihin.
  Allâhümme yâ müfettihal ebvâb. İftah lenâ ebvâbel hayrat.
  “Bismillâhirrahmânirrahîm, Eûzü billahi min şerri hâzezzemâ-ni ve esteîzü bihî min şürûri sâirizzamâni. Ve eûzü bi celâli vechi-ke ve cemâli kudsike en tücîranî minelbelâi fî hâzihisseneti ve kına min şerri mâ kadaytü fîhâ. Ve ekrimnâ fissaferi Yâ Ekramel ek-ramîyn. Ezhır vahtim hâzihişşühûra aleyye, bisselâmeti vesse-âdeti ve liehli beyti ve li akraba! ve licemî ümmeti Muhammedin -aleyhissalâtü vesselam-. Birahmetike yâ erhamerrâhimîyn. Allâhümme ferricnâ bi duhûlissaferi. Vahtim lenâ bilhayri vezzafer.

  BELALARIN 1. KAT SEMAYA İNDİĞİ AY SAFER AYI

  (Efendimiz SAV bu ayda ölüm hastalığına tutulmuştur)
  Safer ayında Levhi Mahfuzdan birinci kat semaya 320.000 bela inmektedir. Bu belalar ve kazalar sene içine yayılmaktadır. Bir dahaki safer ayına kadar bu 320.000 beladan birinin size isabet etmesinden korunmak isterseniz, aşağıda tarif edilen namazları kılınız, tesbihatları yapınız. Aile efradınıza ve çevrenize de tavsiye ediniz. Bu namazları kılanların, bir dahaki sene aynı güne kadar (üzerine kati yazılmış yani ALLAHın Teâlânın C.C., senin üzerinde gerçekleşmesine kesin hüküm verdiği kazalar müstesna) kazalardan korunacağı rivayeti vardır.

  Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesi kılınacak namazdır.
  İSLÂMda gece günden önce gelir. Yani Cuma günü, Perşembe Günü akşam ezanı okunduğunda giriyor)
  • Rekât : Fatihadan Sonra ; 17 Kevser Sûresi
  • Rekât : Fatihadan Sonda; 5 İhlâs Sûresi
  • Rekât : Fatihadan Sonra ; 1 Felâk Sûresi
  • Rekât : Fatihadan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

  Safer ayının ilk ve son çarşamba günü, öğlen ve ikindi namazı arasında kılınacak namazdır;
  1 Rekât : Fatihadan Sonra ; 11 İhlâs Sûresi
  2 Rekât : Fatihadan Sonda; 11 İhlâs Sûresi
  Bu namazdan sonra 100 kere “Yâ dâfial-belâyâ, idfâ annal-belâyâ, fallâhü hayrun hâfizan ve hüve Erhâmür-Râhimin, inneke alâ külli şeyin kadir okunmalı ve dua edilmelidir.

  Yine Korunmak için;
  Ayet-el Kûrsi:
  Evden çıkarken ve eve girerken Ayet-el Kûrsi okunmalıdır: Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır. Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir. Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsiyi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.
  Evden çıkarken üç kere: “BİSMİLLAHİ HASBİYALLAHİ LAİLAHE İLLA HÛ ALEYHİ TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBİL ARŞİL AZİYM söylenmelidir.

  Safer ayında her gün mutlaka 100 kere “LA HÂVLE VEL KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM denilmelidir.

  Günde 100 kere söyleyenden, en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit bela, musibet kaldırılır.

  Ayrıca yine safer ayında (ve her zaman) her gün mutlaka günde 100 kere salâvat getirmek lazımdır. salâvat çok bela ve musibetleri çevirir, dünya ve Ahirette kurtuluşuna sebep olur. En EFDÂL Salâvatı Şerife: “ELLAHÜMME sâlli âla seyyidina Muhammedin ve ve âla âlihi ve sahbihi efdâle salevatike ve adade melumatike ve bârik ve sellim
  ALLAHu Teâlâyı devamlı zikretmek lazımdır. Zira ALLAHu Teâlâyı zikretmek en büyük ibadettir, belaları musibetleri çevirir. En efdal zikir “LA İLAHE İLLALLAH dır.
  Enes bin Mâlike RA Peygamberimizin SAV öğrettiği çok tesirli bir dua

  Bu duayı sabah (mümkünse güneş doğmadan) 3 kere ve akşam güneş battıktan hemen sonra okuyan, korkmaya tek layık olan yalnız ALLAHtan C.C. korksun . Başta zalim devlet başkanı , şeytan, cin ve insanların şerrinden, büyü ve efsunlardan hiçbiri ALLAHın C.C. izniyle hiçbir şekilde zarar veremez.
   
Yükleniyor...