Saç klonlama

Saç klonlama süreci

Klonlama kelime anlamı olarak ikizlemeyi ifade eder yani elinizdeki bir saç kökünün tıpkısı olarak yenilerini oluşturma işlemidir.Bir anlamda alınan tek kıl kökünden on binlerce kıl kökü üretme tekniğidir. Özellikle donör (kıl kökü alınacak bölge)alanı yetersiz olan bireyler için ciddi bir çözüm gibi durmaktadır.

Tıbbi genetikte gelişmenin son noktası olarak değerlendirilebilecek klonlama son on yılda ciddi araştırmalar sayesinde önemli mesafe kaydetmiştir.

Diğer klonlama çalışmaları gibi kıl kökü çoğaltma amaçlı klonlama konusunda İngiltere ve Amerikada araştırmalar hala devam etmektedir.

Şu an uygulanan en yaygın yöntem enseden alınan kıl köklerinin kelleşmiş alana ekimidir enseden alınan kıl kökü kadar seyrelme olduğu için çok fazla alınması halinde ensedeki kıl kökleri zamanla azalacaktır.Yani enseden alınabilecek kıl kökü sonsuz değildir.Bu açıdan bakıldığında klonlama mükemmel bir çözüm olacağı düşiünülebilir.Ancak klonlamayı tohumların tarlaya atılması gibi basit bir işlem gibi görmek hayal kırıklığına sebep olabilir.
Klonlanması istenen kıl kökü enseden alınıp özel şartlarda klonlamanın yapılacağı laboratuar ortamına gönderilip orada çağaltılacak ve aynı şartlarda ekim ortamına ulaştırılacaktır.Elde edilen bu kökler şu an olduğu gibi istenilen alana ekilecektir.Yani şu anda yapılan saç ekimi yine yapılmaya devam edecek ama kökler donör alandan değil çoğaltımın yapıldığı laboratuardan alınacaktır.
Klonlama ileri teknoloji yatırımı,çok özel elemanlar ve yüksek işletim maliyeti gerektirmektedir bu durum bir kişiye klonlama hizmetinin şu anki fiyatlardan kat kat fazla olacağını göstermektedir.Ayrıca klonlanacak kıl kökü ve klonlanarak çoğaltılmış kıl köklerinin nakledilmesi ve elde edilen köklerin ekimi maliyeti artıracak diğer faktörlerdir.Bu kadar pahalı bir işlem yaygınlaşamayacağı için belirli ülkelerin tekelinde kalacağını düşündürmektedir.
Bu faktörlerle birlikte düşünüldüğünde saç kökü klonlamanın önümüzdeki on yılda rutin kullanıma girmesi mümkün görünmemekte daha sonraki yıllarda da çok akla yatkın durmamaktadır.
Bazı kliniklerin internet sitelerinde “klonlanlama araştırmalarına klinik olarak destek veriyoruz” gibi absürt yazılar görebilirsiniz bu sözü;domates yetiştiren bir köylü amcanın “uzayda biber yetiştirme araştırmalarına kişisel katkı sağlıyorum” lafından farklı değerlendirmeyin.
Yine bazı aşırı uyanık peruk satıcılarıda fare için tuzağa konulan peynir misali ” saç klonluyoruz ” gibi reklamlar vererek insanların saflığından yararlanmaya çalışmaktadırlar.Bu tür dürüst olmayan insanlardan hizmet alırken tekrar tekrar düşünmekte yarar var.
 
Üst