Sabah namazı duaları

'Dini Bilgiler' forumunda Meryem tarafından 20 Aralık 2011 tarihinde açılan konu


 1. Sabah namazı duaları
  Sabah namazında okunan dualar
  Sabah namazı duaları


  "Yâa hayyu yâa kayyûmü yâa zelcelâali vel-ikraam. Eselüke en tuhyiye kalbii binuuri marifetike ebeden yâa Allâhü yâa Allâhü yâa Allâhü yâa bedîassemâavâati velardı."

  Bu duâyı sabah namazının sünneti ile farzının arasında en az üç defa okumaya devam eden kimseye son nefesinde inşallah imanla gitmek nasib olur.

  Anlamı:“Ey Hay ve Kayyûm olan (Allahım); Ey celâl ve ikram sahibi olan (Allahım)! Ey gökleri ve yeri eşi ve benzeri olmayan bir mükemmellikte yaratan (Allahım) ! Ey Allahım, ey Allahım, ey Allahım! Kalbimi mârifet nûrunla ebediyyen ihyâ etmeni istiyorum.“
  -----------------------------------------------------------
  "Kim sabahleyin " Euzu billahissemi'il alimi mineşşeytanirracim " dedikten sonra üç defa Haşr suresinin son üç âyetini okursa Allah Teâlâ onun için yetmiş bin melek vazifelendirir, akşama kadar ona duâ ederler, o gün ölürse şehîd olarak ölür, akşamleyin bunu yapan da aynı derecededir.

  Okunuşu:
  Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
  Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu'minul muheyminul 'aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi 'amma yuşrikune.
  Huvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehum'esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymu.

  Anlamı:
  O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân'dır, Rahîm'dir.
  O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.
  O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

  --------------------------------------------------------------

  Sabah çıkınca bin defa:

  "Subhanallahi ve bihamdihi" diyen kimse nefsini Allah'dan satın almıştır.

  ---------------------------------------------------------------

  Sabah namazını kıldıktan sonra 7 defa:

  "La havle vela guvvete illa billahi vela hilete velahtiyele vela mencae vela melcae minellahi illa ileyhi" derse yetmiş türlü bela ondan def olur.

  Anlamı:Allaha sarılmaktan başka kuvvet yoktur ne bir hîle yapmak ne hîleye uğramış olmak fâide vermez. Ne Al-lahdan kurtulacak yer ne de Ondan sığınacak yer vardır. Kurtuluş ve sığınış ancak Ona dayanıp iltica etmektedir.