Rüyada ölmüş birini canlı görmek

rüyada ölmüş birini canlı görmek

rüyada ölmüş birini canlı görmek ve sarılmak öpmek

rüyada bir ölünün güler yüzle dirildiğini görmek, sevince işarettir.
rüyada ölmüş babasının güler yüzle ve temiz elbiseyle dirildiğini gören kimse,arzusuna kavuşur, makam sahibi olur, işleri düzelir.
rüyada ölmüş annesinin dirildiğini gören kimse, feraha çıkar.

rüyada ölmüş hanımının yaşadığını görmek, geçim sıkıntısına işarettir.

rüyada ölmüş oğlunun yaşadığını görmek, kendine haksızlık yapan kimseleri affetmeye işarettir.

rüyada ölmüş oğlunun dirildiğini görmek, birinin düşmanlığına maruz kalmaya işaret eder.

rüyada ölmüş kızının dirildiğini görmek, üzüntüden kurtulmaya, sevinç ve neşeye işaret eder.

rüyada bir kadının vefat etmiş oğlunun yaşadığını görmesi, kız çocuğu olacağına işarettir.

rüyada bir kadının ölmüş kızının yaşadığını görmesi, erkek çocuğu olacağına işarettir.

rüyada bir kadının ölmüş erkek kardeşinin yaşadığını görmesi,kendisinden haber alamadığı bir yakınını bulacağına işaret eder.

rüyada ölmüş erkek kardeşinin dirildiğini gören kimsenin,kuvveti artar.

rüyada bir ölüyü dirilttiğini görmek, bir kimsenin doğru yolu bulma sına vesile olmaya işaret eder.

rüyada bir kadının ölmüş kız kardeşinin yaşadığını görmesi, zaaflarından kurtulmasına, öz güveninin artmasına işarettir.

rüyada ölmüş kız kardeşin dirildiğini görmek, mutluluğa işarettir.

rüyada ölmüş amcanın veya dayının dirildiğini görmek, üne kavuşmaya işaret eder.

rüyada ölmüş dostlarından birinin dirildiğini görmek, sevindirici bir haber almaya işarettir.

rüyada ölmüş bir kimsenin ölmediğini söylemesi, o kimsenin ahirette rahat olduğuna veya şehitlik mertebesine ulaştığına işarettir.

rüyada bir ölünün sevinçli bir halde evine girdiğini görmek, sadaka vermeye, sevap kazanmaya ve o ölü için yapılan duaların kabul olacağına işarettir.

rüyada bir ölüyü öfke içinde görmek, o kimsenin vasiyetinin yerine getirilmediğine işaret eder.

rüyada bir ölünün camide dirildiğini görmek, o kimsenin ahirette ferahlık içinde olduğuna işarettir.

rüyada ölülerle birlikte yaşadığını, onlarla güzel vakit geçirdiğini görmek, uzak bir yola gitmeye işarettir.

bir kimsenin öldükten sonra gül düğünü, sonra ağladığını görmek,kötü bir şekilde öldüğüne işarettir.


rüyada bir ölüyü namaz kılarken görmek, o kişinin yaşarken çok ibadet yaptığına, ahirette ferahlık içinde olduğuna işaret eder.

rüyada bir ölüden haber almak,alınan haberin aynen gerçekleşeceğine işarettir.

rüyada bir ölünün yeşil elbiseler içinde olduğunu görmek, o kimsenin şehit olarak vefat ettiğine işarettir.

rüyada bir ölüyle tartıştığını görmek, günaha girmeye işarettir.

rüyada bir ölünün zengin olduğunu görmek, hayırdır; fakir görmek ise bunun aksidir.

meçhul ölülerin mezarları üzerin de durduklarını görmek, o bölgede çıkacak bir karışıklığa işaret eder.

rüyada atalarından birinin dirildiğini görmek, uzun ömre, baht açıklığına ve sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder.

rüyada ölmüş kadınların dirilerek yanına geldiklerini görmek, kısmetin açılmasına işarettir.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Ölmek dince eksikliğe ve itikat bozukluğuna; yolculuğa, bir yere taşınmaya yahut yoksulluğa yahut evlenmeye,
Ölüm bazen uzlete, rahata kavuşmaya yahut şerefe; âni ölüm yoksul için zenginliğe, zengin için yoksulluğa,
Ölmek, bir hatadan yahut günahtan pişman olmaya, ölüm belirtileri olmadan, uyurken hastalanmaksızın öldüğünü görmek ömrünün uzun olmasına,
Bir şeyden korkan yahut üzüntü ve sıkıntı içinde olan kimsenin öldüğünü görmesi hayra ve esenliğe,
Ölü olduğunu görmek sevince ve imrenilecek güzel bir duruma gelmeye,
Ölüm anı ve onun sıkıntılarını çektiğini görmek çıkar için insanlara zulmetmeye,
Bazen ölüm anı dinde tartışmaya, ev taşınmaya, borç ödemeye, evlenmeye, misafiri hazırlamaya, bir sanattan diğer sanata geçmeye yahut haklardan istifade etmeye,
Ölü üzerine feryad ederek ağlamak vaaz ve nasihate,
bu ağlamayı dinlemek çirkin koku yayan bir yeri açmaya ya da çalgı aletlerinin çalındığı bir merasimde bulunmaya; bir fitne çıkarmaya,
Ölü ardından üzüntüyle sesli de olsa ağladığını görmek sevinç ve sürura,
Ölü üzerine ücretle ağlayan kadınları görmek durumun değişmesine, çirkin amellere,
Ölerek Toprak zeminde çıplak kaldığını görmek yoksulluğa, bir yatağın üzerinde kendini böyle görmek dünyasının iyileşmesine,
bir sedir üzerinde ölüp çıplak kaldığını görmek şeref ve rütbeye,
Öldüğünü, tabuta konarak omuzlar üzerinde mezara götürüldüğünü fakat defnedilmediğini görmek dünyaca yücelmeye ve büyük bir mevkiye geçmeye,
defnedilmiş ise dünyanın kendisine galip gelmesine;
Öldüğü halde kefen, tabut ve yıkanmak gibi şeyleri görmemek bir şeyin kırılmasına yahut yıkılmasına,
Ölüp de defnedildiğini görmek tövbe etmeden vefata,
öldüğü halde dirildiğini görmek tövbe etmeye,
Öldüğü halde yaşadığını görmek yoksulluktan sonra zengin olmaya, günahlarından tövbe etmeye, yolcu ve gurbette ise vatanına dönmeye,
Bilinmeyen kadının ölmesi yağmur yağmamasına, bu kadının dirilmesi bereketli yağmurlara,
Hanımının ölüp tekrar dirildiğini görmek ziraat ve harmandan fayda görmeye,
Kadınların vefatı çocukların ölümüne,
çocukların ölümü kadınların vefat etmesine,
Ölmüş birinin ölmediğini söylemesi, onun durumunun şehidlik makamı olduğuna,
Ölmüş birini sırtına almak dinsiz birinin meşakkat ve sıkıntısını üzerine almaya,
Ölüyü, mutad olan şeklin dışında yüklendiğini görmek haram mala,
Ölü taşıdığını görmek devlete hizmet etmeye,
Ölmüş birini hasta olarak görmek, onun dini bir vazifeden sorumlu tutulduğuna,
Ölmüş birinin kişinin kendisi ve insanlar için bir şeyi haber verdiğini görmek, bu haberin aynen çıkmasına;
ölü geçmişte olmayan bir şeyi haber vermiş ise bu rüyanın geçersiz olmasına,
Ölüyü güzel bir sedirde görmek, onun Cennette olduğuna,
Ölüyü beyaz, yeşil elbiseler içinde yahut Sağlıklı ve iyi durumda görmek, onun kabirdeki halinin iyi olduğuna;
siyah ve çirkin renkli elbiseler içinde ve üzüntülü görmek azap çektiğine,
Ölünün ardı sıra gitmek, ölen kimsenin meslek ve işine, görüş ve düşüncesine uymaya,
Ümamın ( önder konumdaki kimselerin) ölmesi şehrin yahut o yerleşim alanının harap olmasına,
Uzaktaki yahut kaybolmuş birinin ölüm haberini almak, onun dice noksanlık içinde olduğuna,
Oğlunun öldüğünü görmek düşmanından kurtulmaya,
kızının öldüğünü görmek ümitsizliğe,
Erkek kardeşinin öldüğünü görmek düşmanın vefatına yahut zarardan kurtulmaya,
Ölü ile arkadaşlık etmek yolculuğa ve bununla erişilecek hayra,
Ölüyü yediğini görmek uzun ömre,
Ölünün bir şey yemesi, o şeyin pahalılaşmasına,
Ölmüş anne ve babalarının sağ olduklarını görmek korkudan emin olmaya, sevinç ve mutluluğa,
Ölüyü dirilttiğini görmek birinin hidayetene vesile olmaya,
Ölmüş birinin ikinci kez öldüğünü görmek, onun adaşı yahut yandaşı olan birinin yefat etmesine,
Ölünün bir yerinden şikâyet ettiğini görmek, onun bir şeyden sorumlu tutulduğuna,
Ölüye bir şey vermek eğer ölü bunu almış ise mal veya dünyalığına gelecek zarara,
Ölünün yenecek bir şey vermesi ummadığı yerden rızka nail olmaya,
Ölünün elini tuttuğunu görmek, ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine,
Ölü bir kimseyle kanuşmak uzun ömre,
Tanıdığı bir ölüyü öpmek veya onun tarafından öpülmek onun vereselerine bıraktığı mal ve ilminden istifade etmeye,
tanınmayan ölüyü öpmek tahmin edilmeyen bir yerden mal ve dünyalığın gelmesine,
Ölü ile cinsi münasebette bulunmak ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine ya du bu işin ölünün vereseleri tarafından gerçekleşmesine yahut o ölüyü hayırla yâd etmeye,
Ölmüş birinin bir diriyi dövmesi, dövülen kimsenin dinen sakıncalı bir iş işlediğine,
Ölmüş birini dövmek eğer ölü buna razı ve itaat ediyorsa döven kimsenin ölüye hayır ve duâ ettiğine ya da yolculuk yaparak bir hayra ermeye yahut kaybettiği şeyi bulmasına,
Ölüyü soymak, eşini boşamak için zorlanmaya, malında zulüm meydana gelmesine, yolculuğa, günahtan temizlenmeye, tövbe etmeye ya da kâfir için İslâmla şereflenmeye,
Ölmüş kimseyi uykuda görmek, onun durumunun iyi olduğuna,
Ölü üzerine namaz kılmak çirkin bir iş yapmaya yahut batıl amele delalet eder
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
rüyada ölen komşumuz beni çağırıyor kendisi evinin dışkapısında merdiven dairesi meyve ve sebze dolu al bunları sizin diyor ama ben biraz tedirgindavranıyorum karpuz domates kocamandı tabirv edrmisiniz
 
bende rüyamda babaannemi gördün evde cıkıyordu bana kapının önünde el salladı ve gitti ve anneme babaannemi gördüm dedim annemde olabilir dedi bende ağaldım rüyamda
 
merhabalar rüyamda vefat eden kızkardeşimin sağ olduğunu fakat tekrar öldüğünü gördüm çok etkilendim rüyamı yorumlarmısınız
 
rüyada ölmüş ablamı yaşarken gördüm ve sonra birden fenalaştı onu hastaneye alacaktım merdivenlerden inerken yere düştü sonra abim onu taşıyıp hastaneye götürdü ama hastanede mi hastaneye yetişmeden önce mi öldü ben de bunun sorumlusunun ben olduğumu sanıp bizim evin yanındaki çeşmede çok ağladım hiç durmadan sonra bizim bakkala geldim annemle konuşmadım ağlayarak gelen müşterilere istedikleri şeyleri verdim sizce anlamı ne
 
ben rüyamda anneannemi gördüm bana rüyamda bi bıçak verdi bana dediki al bu bıçağı benim kollarımı kes bnde neden dedim öyle işte kes dedi bndee kollarını kestim ama kan akmadı bunun tabiri nedir?
 
Rüyamda ölmüş kız kuzenimi gördüm ben okulda koridorda geziyordum o da bi masada bi şeyler yazıyodu bana baktı ve gülümsedi tabi bende rüyamda öyle donup kaldım kıyafetleri önemli olabilir onu da söylim pembe bi uzun kollu ve gri bi eşofman
 
Babam öldü rüyamda gördüm yüzü nur içindeydi bana kızgın tavırla bakıyordu sonra Baba dedim ne olur bana kızma eli verde nurundan bulaşsın dedim ve giderken elini uzattı yine gördüm tavuğun boğazını sıkıyordu babamı ölmeden öncede gördüm bir tut ağacının altında yeşildi ama kızım bana yardım et diyordu
 
Üst