Rüyada kir görmek ne demektir?

Züleyha

Yönetici
Rüyada kir görmek anlamı nedir? Rüyada kir görmek nasıl yorumlanır?

KİR: Rüyada vücudunuzun kirlenmiş olduğunu görmek; bugünlerde benliğinizi derin acı ıstırapların saracağına,
Ellerinin kirlendiğini görmek; bir yakınınızın hastalık haberini alıp üzüleceğinize, elbiselerinizin kirlenmiş olduğunu görmek; bugünlerde fazla para sarfını icap abettirecek ağır yükler altına girerek bütçenizin bozulacağına, herhangi bir yeri kirletmek' dostlarınız arasında itibarınızı kaybetmekte olduğunuza delâlet sayılır.

Bir kimse rüyasında kir görmesi: insanın elbisesinde veya vücudunda ya da saçında görülen kir, sahibi için üzüntü ve kederdir. Kirli ve paslı elbiseler, günahtır. Kir dine nisbet edilirse, görülen kir ve pasın miktarınca rüya sahibinin dince bozukluğuna işarettir. Eğer kir ve pas dünyanın emtia ve eşyasına nisbetedilirse, rüya sahibinin dünyasının bozulmasına işarettir. Rüyada kulağının kirini girderdiğini gören kimse, neşelenecek bir söz ve kendisine gelecek bir müjdeyi işitir. Rüyada kulaklannın kirlerini yediğini gören kimse, erkeklere yaklaşır veya çok sinirleneceği bir işi yapar,Bir insanın kulağında çokça kir bulunduğunu görmesi, o insanın işiteceği çirkin bir söze işarettir. Fakat bu tabir, o insanın kulağında sağırlık belirtileri olmadığı takdirdedir. Eğer kulağında sağırlık varsa, üzüntü, keder,sıkıntı ve hastalığa işarettir.


Rüyada Kir Görmek Nedir: Vücut ve elbisede görülen kir üzüntü ve kedere, Kir ve pas günaha, kir ve pastan kendini ve elbisesini temizlediğini görmek günahtan tövbe etmeye, mal ve dünyalığa musallat olan olumsuzlukları def etmeye, Malda görülen pas ve kir malın zekatının verilmeediğine, Kulak kiri panzehire, bu kiri temizlemek sevindirici habere, kulak kirini yemek hasta için şifaya, hasta olmayanlar için öfkeleneceği bir iş yapmaya delalet eder.
 
Üst