Rüyada Bağ ve Bostan Görmek

Rüyada Bostanda Olduğunu Görmek
Rüyada Bostandan Meyve Yemek
Rüyada Bostan Ekmek


Rüyada bostan görmek, istiğfara, istiğfar da bostana delâlet eder. Rüyada bostanını suvardığını görmek, ehline yakınlığa işarettir.

Rüyada yaprakları kurumuş, dökülmüş ve sararmış bir bostana girdiğini görmek, üzüntü ve kedere alâmettir. Yine denilmiştir ki: Rüyada bostan görmek kadına delâlet eder. Zira kadın da Su ile sulanıp hamile olur ve çocuk doğurur.

Rüyada görülen bostan kadın ile tabir edildiğinde, o bostanın ağacı, kadının Ailesi ve çocuğudur. Bostanın meyvesi de bu şekilde tabir olunur.

Rüyada bilinmeyen bir bostan görmek, Kurân-ı Kerime delâlet eder. Çünkü Kurân-ı Kerimi okuyanlar arasında onun hikmet meyveleri daima değiştirilip toplanmaktadır.

Bostanda nice çeşit meyveler ve çiçekler mevcutsa, Allahın kitabı Kurânda da nice irfan incileri ve hikmet meyveleri mevcuttur.

Kurân-ı Ke-rimde olan müjde ve korkular bostanın tatlı ve ekşi meyveleri mesabesindedir. İnsanlardan kimi tatlı, kimi ekşi sever. Kurân-ı Kerim de kimine müjde, kimine azap haberleri ile doludur. Bostan görmek, güzel cennetin nimetlerine de işarettir. Çünkü Araplar bostana “Cennet ismi vermişlerdir.

Yine bostan görmek çarşıya, gelin-güveyi odasına, kendisinden istifade edilen mal ve mülke delâlet eder. Bostanda görülen ağaç, o gelinin sofrasına, meyvesi de yiyeceklerine alâmettir.

Rüyada kendi bostanında ve birçok meyveli Ağacın içinde bulunduğunu ve bu ağaçlardan meyve koparıp yediğini görmek, zengin bir kadınla evlenmeğe ve ondan faydalanmağa delâlet eder.

Rüyada bostanın toprağına tohum attığını görmek, bir çocuğu olacağına; bostanı bellemek de evliliğe alâmettir.

Kendisinin bir bostanı olup, bir çok meyveli ağacının içinde bulunduğunu ve bunlardan meyve koparıp yediğini gören, zengin bir kadın ile evlenir ve ondan fayda görür.

Güz mevsiminde bir bostana girip, üzerine yaprakların döküldüğünü gören, kedere ve geçim darlığına düşer. Bir bostanda yüksek bir yerde bir yere dayandığını gören, evladından ve ailesinden hayır görür.
 
Üst