Rönesans hareketleri nedir

'Tarih Bölümü' forumunda anniccha tarafından 6 Kasım 2010 tarihinde açılan konu


 1. Rönesansın başlamasında;

  Kâğıdın ucuzlaması ve matbaanın kullanımının artmasıyla yeni buluş ve düşüncelerin geniş alanlara yayılması

  Avrupadaki kültür ve sanat faaliyetlerini destekleyen, bilim adamları ve sanatkarları koruyan varlıklı kişilerin ortaya çıkması

  Eski Yunan ve Romaya ait edebiyat, felsefe, bilim ve sanat eserlerinin incelenmesi ve bunların akademilerde okutulması

  Avrupalıların İspanyadaki Endülüs Emevi Devleti ve Sicilya aracılığı ile İslâm uygarlığını tanıması

  Coğrafi Keşiflerle Avrupa halkının zenginleşmesi ve yaşam seviyesinin yükselmesi

  etkili olmuştur.

  Rönesansın Sonuçları

  Avrupada hür düşünce ve yeni bir sanat anlayışı ortaya çıkmıştır.

  Avrupada bilim alanında deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce yayılmış ve skolastik düşünce yıkılmıştır.

  Hümanistler insanı ve doğayı konu alan, insanın ön plana çıktığı eserler ortaya koymuşlardır.

  Avrupada eğitim - öğretim faaliyetlerine önem verilmiştir.

  Bilimsel alandaki çalışmalar endüstrinin gelişmesine ortam hazırlamıştır.

  Avrupada soylularla halk arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki çelişkiler artmıştır.

  Pozitif düşüncenin gelişmesiyle Hristiyanlık dininin kutsal kitabı İncil ve din adamları eleştirilmiştir. Bunun sonucunda Avrupada Reform hareketleri başlamış ve kilisenin gücü azalmıştır.