İslam Resul Ekrem ( s.a.v) Yetimler ve Yoksulları Gözetilirdi

#1

Resul Ekrem ( s.a.v) Yetimler ve Yoksulları Gözetilirdi

İslam dini, imkânı olmayan, sıkıntı içinde olan insanlara yardımcı olmasını emreder.

Cenab-ı Allah Kur’an-ı Kerimde “Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “Hayır olarak ne harcarsanız o, ana-baba, akraba, yetimler,
fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten
Allah onu hakkıyla bilir
.”28 buyrularak yetimlere ve yoksullara yardımda bulunulması tavsiye edilmiştir.

Hz. Muhammet yetimlerle yakından ilgilenmiş, onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. Bir gün sahabeye; işaret parmağı ve orta parmağını göstererek “Ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette böyle (yan yana) olacağız”29 buyurmuştur. Hz. Muhammed (s.a.v.) yine bir gün ashabına, “Yetimlerin başını okşa, fakirleri doyur!”30 diyerek tavsiyede bulunmuş, ailesini ve tüm Müslümanları yoksullara ve düşkünlere yardım etmeleri konusunda teşvik etmiştir.
Hz. Peygamberin ailesi her zaman yoksullarla ilgilenmiş ve diğer ailelere örnek olmuştur. Bir gün Hz. Peygamber’in evinde bir koyun kesilir. Hz. Aişe (r.a.) koyunun ön kolu hariç etin tamamını yoksullara dağıtır. Hz. Muhammet evine geldiği zaman, “Koyundan ne kadar kaldı?” diye sorar. Hz. Aişe (r.a.) koyunun ön kolu hariç hiçbir şeyin kalmadığını söyler. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.) “Demek ki ön kolu hariç tamamı (bize sevap olarak) kalmıştır!” buyurur.31 Hz. Peygamber (s.a.v.) “Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Müslümanlar arasında en kötü ev ise, içinde kendisine kötü davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.” 32 buyurarak aile saadetinin korunması için yetimlere güzel davranılmasını tavsiye etmiştir. Hz. Peygamber, Hz. Bilal (r.a.) ile birlikte hanım sahabilerin yanına giderek “Ey hanımlar! Sadaka verin, zira sadaka sizin için daha hayırlıdır!”33 buyurmuş, onlardan yoksullar için yardım talep etmişti. Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) bu çağrısına kadınlar yüzüklerini, küpelerini ve çeşitli ziynet eşyalarını bağışlamak suretiyle karşılık vermişlerdi.34


Dip Notlar
28 Bakara suresi, 215. ayet.
29 Buhârî, Talâk, 25.
30 Ahmed b. Hanbel, II, 387.
31 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 33.
32 İbn Mâce, Edep, 6.
33 Ahmed b. Hanbel, IV, 283.
34 bk. Buhârî, Zekât, 21.
 
Üst