Önemli Günler Regaib kandili hangi gün? Bu kandilde oruç, dua,ibadetler,tesbihler nelerdir?

Züleyha

Yönetici

Regaib kandili hangi gün? Bu kandilde oruç, dua,ibadetler,tesbihler nelerdir?


Regaib Kandili 2019
7 Mart, Perşembe

Regaib kandili, diğer kandillerin müjdecisi ve mübarek üç ayların da başlangıcıdır. Regaib kelimesi “Rağibet” kelimesinin çoğulu olup, hayra talep, hayra arzu demektir. Anlaşıldığı gibi böyle gecelerde hayra daha çok tâlip olmalı ve hayrı daha çok istemeliyiz. Hz. Muhammed (s.a.v) babası Hz. Abdullah’ın sülbünden, annesi Hz. Âmine validemizin rahmine, Regaib gecesinde düştüğü rivayet edilmektedir.. Bu “Regaib gecesi” çok bereketli ve çok faziletli bir gecedir. Regaib kandilinin içinde bulunduğu “Receb” ayından Kur’ân-ı Kerîm’de “eşşehrulhurum”diye geçiyor.

Yüce Allah (c.c) Kur’ân-ı Kerîmde ayların on iki olduğunu, bunlardan dördünün “eşhurum” olduğunu bildiriyor. Bu haram aylar, recep, zilkade, zilhicce ve muharrem aylarıdır. Yani bu aylarda savaş, fitne ve günahlar, diğer aylara göre daha fazla haramdır. Bu haram aylara cahiliye döneminde dahi hürmet edilirdi. Bu aylarda savaşılmadığı gibi bir kişi kendi düşmanını karşısında görse, ona karışmazdı. Haram olan bu dört ay, Yüce Allah (c.c) dünyayı yarattığından beri, mukaddes olan aylardır.

Peygamberimiz (s.a.v): “Recep, Allah’ın ayı, Şaban benim, Ramazan ise, ümmetimin ayıdır” buyurmuştur. (Keşfûl Hafa, 1358)

Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Receb” ayında fazlasıyla oruç tutardı. Genel olarak da pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı. Bunun sebebi olarak da: “Ben pazartesi doğduğum için Allah’a (c.c) şükretmek için pazartesi günleri, kulların amelleri, perşembe günü Allah’a (c.c) arzedildiği için ve ben de amellerimin arz edildiği o gün oruçlu olmak istediğim için ‘pazartesi ve perşembe’ günleri oruç tutuyorum” buyurmuştur.

Buna ilaveten, her arabi ayın on üç, on dört ve on beşinci günleri oruç tutar, sahabelere de tutmalarını emrederdi. Ebû Hureyre (r.a) anlatıyor: -Hz. Peygamber (s.a.v) bana şu üç şeyi tavsiye buyurmuştur: Birincisi; gece kalkıp kalkmayacağım belli olmadığı için vitr namazını yatmadan önce kılmayı, ikincisi; her bir aydan üç gün oruç tutmayı, üçüncü olarak da; kuşluk namazını hiç bırakmadan her gün daima kılmayı. tavsiye etmiştir.

Regaib gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi yapılan dualar kabul olur. (İbni Asakir)


Regaib Kandilinde Yapılacak İbadetler

1-Kur'ân-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

2- Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

3-Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4-Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5- Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

6- Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

7- Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

8- Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rizaları alınmalı.

9-Küs ve dargin olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10- Kişi kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

11-Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslik ahlâkı yerine getirilmeli.

12- Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

13- O gece ile ilgili âyetler, hadisler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

14- Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; vaʼz ü nasihat dinlenmeli;

15- Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

16-Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

17-Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

Çekeceğimiz tesbihler

* 300 Salavat-ı şerife,

* 101 Fatiha-i şerife,

*101 İhlas-ı şerife,

*101 Kadir suresi

Günlük evradın son salavatının ilk 5 salavatı 101 defa geri kalan salavatlar 33’er defa okunur.

Edeceğimiz Dua

Bismillahirrahmanirrahim,

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed

Ya Rabbi!

Acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak

murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!

Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun

güzelliklere çevir! Ya Rabbi!

Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver

ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri

senin rızan yolunda kullanmayı

bizlere nasip eyle ya Rabbi!Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

Cümlemize vicdan genişliği lutfet

Kalplerimize inşirah bahşet

Bizleri kollektif şuura sahip kullarından kıl

Ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!

Ey yüceler yücesi olan Allahım

Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider

Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver

Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle..

Kalplerimizi birbirene ısındır ve

Bizleri birbirimize sevdir

Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi

Bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!

Ey bizleri varlığa erdiren , var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran güzeller güzeli rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salât ü selam olsun. İçinde bulunduğumuz şu mübarek Regaib Kandili münasebetiyle bu gecenin senin katındaki kutsiliğini de vesile edinerek dergâh-ı ilahînin önünde ellerimizi açıp yalvarıyoruz.
 
Son düzenleme:
Üst