Polis Meslek Yüksek Okulu Hakkında Bilgi

'Eğitim Merkezi' forumunda EyLüL tarafından 16 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


 1. Polis Meslek Yüksek Okulu
  Polis Meslek Yüksek Okulu Hakkında Bilgiler

  Polis Meslek Yüksek Okulu Hakkında Bilgi

  POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,
  • Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
  • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2011 yılı içinde yapılan Yükseköğretime
  • Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve
  • YGS-6 ) en az (300.000) puan almış olmak,
  • Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Öğrenci
  • Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2011 yılı içinde yapılan üniversiteye giriş
  sınavından, (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (140.000) puan almış
  olmak,
  18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş
  geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2011) 18 yaşını
  tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış olmak,
  askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak, (Buna göre,
  bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1988 – 01 Ekim 1993
  tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1986-01 Ekim 1993
  tarihleri arasında doğmuş olmak)
  Bayanlar için 165 cm. erkekler için 167 cm.den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi,
  18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
  Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
  (EK-1)
  Başvuru öncesi ve başvuru sırasında, genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına fuhuş
  yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel
  ahlaka aykırı oyun temsil, film, videobant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi
  ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucuveya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor
  olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm
  giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış
  veya bu fillerden herhangi birisi ile ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri
  bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,
  Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı 1 yıl
  veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları
  Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,
  Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti
  bulunmamak,
  Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
  Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile
  neticelenmemiş olmak,
  ve (h) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır,
  Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti
  kollarına üye bulunmamak,
  Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
  olmamak,
  Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
  Askerlikle ilişiği bulunmamak,
  Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek
  Yüksekokulundan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,
  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak, şartları aranır.

   


Yükleniyor...