Pmyo Başvuru İçin İstenen Belgeler

'Eğitim Merkezi' forumunda Sitem tarafından 5 Ara 2011 tarihinde açılan konu

 1. Pmyo Başvuru İçin İstenen Belgeler nedir  1- Başvuru dosyası, ( Sınav ücretini yatırıldığına dair Banka Dekontunun ibrazı halinde Başvuru Merkezlerinden verilecektir. )
  2- Başvuru dilekçesi, ( Sınav dosyasının içerisinde mevcuttur. )
  3- Sınav ücretini yatırıldığına dair Banka Dekontu, ( Banka hesap numarası ve sınav ücreti aşağıda belirtilmiştir. )
  4-Nüfus cüzdanı aslı ile birlikte fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
  5-Lise Diploması veya çıkış belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya noterden tasdikli örneği, (Yüksek okul mezunu veya yüksek okulda öğrenim görenler lise diplomalarını temin edememeleri halinde, yüksek okul müdürlüklerinden lise diplomalarının tasdikli suretini veya mezun oldukları liseden, mezun oldukları bölümü belirtir belge istenilecektir. Ancak, bu adaylar yazılı sınavında başarılı olmaları halinde okula kayıt esnasında lise diplomalarının aslını ibraz etmek zorundadırlar.)
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir.
  6- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci ve 10 uncu maddelerinde belirtilen hususlara uygun son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına tc kimlik no, ad, soyad yazılacak ve zarf içerisinde teslim edilecektir.)
  7- İkametgah belgesi,
  8-2007 Yılı ÖSS sonuç belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya noterden tasdikli örneği, (Başvuru tarihi itibariyle ÖSS sonuç belgesi eline ulaşmayan adaylardan, kendisine ait ÖSS sonuç belgesini gösterir internet çıktısı üzerindeki bilgilerin doğru olduğuna dair aday tarafından altının imzalanması şartıyla ÖSS sonuç belgesi yerine kabul edilecektir. Ancak, bu adaylar yazılı sınavında başarılı olmaları halinde okula kayıt esnasında ÖSS sonuç belgesinin aslını ibraz etmek zorundadırlar.)
  9- Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  10- Kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri (Adli sicil kaydı bulunanlar ilgili mahkeme kararını ibraz edeceklerdir),
  11- Askerlik hizmetini yapmış adaylardan, başvuru esnasında "Askerlik Terhis Belgesi" aslı ile birlikte fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
  12- Askerlik hizmetini yapmamış 2 yıllık veya 4 yıllık fakülte mezunu adayların 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince askerlik tecil işlemleri yapılamayacağından, bu durumdaki adayların başvuruları ancak 2009 yılı temmuz ayı sonuna kadar tecil belgesi getirmeleri halinde kabul edilecektir,
  Tecil belgesi getirmeyen ve başvuru esnasında yüksek okul veya fakülte mezunu olduğunu beyan etmeyen adayların daha sonra yazılı sınavında başarılı olmaları halinde geçici kayıtları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişikleri kesilir.
  Askerlik hizmetini yapmamış diğer adaylardan ise yazılı sınavda başarılı olmaları halinde Polis Meslek Yüksek Okuluna kayıt esnasında bağlı bulunduğu askerlik şubesinden "Polis Meslek Yüksek Okuluna kayıt olmasında askerlik yönünden sakınca yoktur" ibareli belge veya Tecil Belgesi,(Sınavlarda başarılı olan askerliğini yapmayan 1985 doğumlu erkek adaylardan istenilecektir.)
  13- Evli ise evlenme cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,


  Ayrıca Emniyet Teşkilatı Şehit ve Vazife Malulü eş ve çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığından alınan "Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Meslek Yüksek Okullarına Giriş için Vazife Malullüğü Aylığı Bağlananlara verilen belge istenir. (Son bir yılda alınan belgeler geçerlidir.)
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 26 Ara 2012
Yükleniyor...