Plurals (İngilizce Çoğul Yapılma Kuralları

PLURALS
'ÇOĞUL YAPILMA KURALLARI'

Bazı isimleri sayabiliriz, bazı isimleri ise sayamayız.Sayılabilen isimler tekil veya çoğul olabilirler ama sayılamayan isimler daima tekildirler.

a. Sonu “ o “ ile biten isimler potato , tomato ( es ) alarak , patatoes , tomatoes

b. Sonu “ x “ ile biten isimler box , fox ( es ) alarak , boxes , foxes

c. Sonu “ s “ ile biten isimler glass , class ( es ) alarak , glasses , classes

d. Sonu “ f , fe “ ile biten isimler shelf , knife ( ves ) alarak , shelves , knives

e. Sonu “ y “ ile biten isimler city ( ies ) alarak , cities , stories

f. Sonu “ ch , sh “ ile biten isimler watch ( es ) alarak , watches , dishes

g. Sonu “ y “ ile bitip kendinden

önce “ bir sesli harf “ gelmesi durumunda toy ( s ) alarak , toys , boys

h) Bunlar dışında kalanlar ( s ) alarak , books , pens alarak çoğul yapılır.

i ) Bir kural eşliğinde formülize edilebilen herşey İngilizce Gramerinde “ düzenli “ diye adlandırılır.

Yukarıda belli kurallar çerçevesinde çogul yapılabilen isim katogorileri gösterilmiştir.Belli bir kural sınıfına girmeyen ve bunun sonucunda ayrı ayrı ezberlenmek zorunda kalınan kelimeler ise “ düzensiz “ yapılardır. Aşağıda “ s ve türevleri “ile çoğul yapılamayan ayrı ayrı ezberlemek zorunda olduğumuz “ düzensiz isimler “ yer almaktadır.

man adam men adamlar

woman kadın women kadınlar

person kişi people kişiler

foot ayak feet ayaklar

fish balık fish balıklar

louse bit lice bitler

mouse fare mice fareler

child çocuk children çocuklar

tooth diş teeth dişler

sheep koyun sheep koyunlar

ox öküz oxen öküzler

goose geyik geese geyikler

this bu these bunlar

that şu those şunlar

j ) Çift olan herşey çoğul sayılır.

eyes gözler shorts şort

jeans kot pantalon shoes ayakkabı

scissors makas tights tayt

knicers kısa pantalon pajamas pijama

pants pantalon braces askı

glasses bardak binoculars dürbün

trousers pantalon spectacles gözlük

clippers kırpma aleti shears makas

tongs maşa pincers kerpeten

dungarees işçi pantalonu
 
k ) “ d “ şıkkında sonu “ f ve fe “ ile biten isimlerin çoğul yapılabilmeleri için bu harflerin düşüp yerlerine “ ves “ getirildiğini söylemiştik.Bu isimler aşağıdaki gibidir.

Calf buzağı calves buzağılar

Half yarım halves yarımlar

Wife kadın eş wives eşler

Self kendi selves kendileri

Knife bıçak knives bıçaklar

Leaf yaprak leaves yapraklar

Shelf raf shelves raflar

Thief hırsız thieves hırsızlar

Wolf kurt wolves kurtlar

Loaf somun loaves somunlar

Sheaf demet sheaves demetler

Yukarıdakiler dışında kalan isimler “ f ve fe “ ile bitmelerine rağmen sadece “ s “ alarak çoğul yapılır

Safe kasa safes kasalar

Blief inanç bliefs inançlar

Roof çatı roofs çatılar

Chief başkan chiefs başkanlar

l ) Her zaman çoğul olarak kullanılan tekili olmayan isimler.

oborigines yerli police polis

archives arşiv remains kalıntı

riches sevet savings tasarruf

cattle sığır surroundings çevre

clothes çamaşır thanks teşekkür

outdoors dışarısı manners terbiye

dregs tortu outskirts cıvar

eaves saçak victuals erzak

environs çevre goods mal

wages haftalık maaş

m ) Türkçe’de sayılabilir gibi düşündüğümüz ama İngilizce’de sayılamayan isimler.

Advice öğüt business iş

Baggage bagaj entertainment gösteri

Bread ekmek furniture mobilya

Money para grief üzüntü

Cash nakit knowledge bilgi

Fun eğlence information bilgi

Homework ev ödevi mail posta

Work iş news haber
 
Üst