Peygamberlere niçin inanmalıyız?


Peygamberlere niçin inanmalıyız?

Peygamberlere iman, İslamın inanç esaslarından biridir. Peygamberlere inanmak Allaha inanmanın bir gereğidir. Çünkü peygamber Allahın elçileridir. Peygamberlere iman demek, bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiklerine, bu kimselerin Allahtan getirdiği bütün bilgilerin gerçek ve doğru olduğuna inanmak demektir.

Peygamberler arasında herhangi bir ayırım yapmak İslam inancı açısından doğru değildir. Bu nedenle bir Müslüman, Allahın gönderdiği bütün peygamberlere inanmakla yükümlüdür. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kuranda şöyle buyurmaktadır: “Deyin ki: Biz Allaha, bize indirilene(Kurana), İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Yakuboğullarına indirilene, Musa ve İsaya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün diğer peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz (Bakara suresi, ayet 136)
 
Üst