peygamberlere gönderilen, birkaç sayfadan oluşan küçük kitapçıklara ne denir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 9 Ekim 2012 tarihinde açılan konu


 1. Allah tarafından peygamberlere gönderilen, birkaç sayfadan oluşan küçük kitapçıklara ne ad verilir?

  Cevap: peygamberlere gönderilen, birkaç sayfadan oluşan küçük kitapçıklara ne denir


  Sahife denir

  Sahife Sözlük bakımından üzerine yazı yazılmış kağıt veya yazılı kağıtlardan meydana gelen küçük çapta kitap manalarını verir. Çoğulu suhuf gelir.

  Hadis terimleri arasında sahife, Hz. Peygamber (s.a.s) henüz hayatta iken ve ebedi aleme göç etmesinden so a sahabe devrinde yazılan küçük çapta hadis kitaplarına denir. Bunlar umumiyetle hadislerin tedvin ve tasnif devresinden önce yazılmışlardır.

  Hz. Peygamber'in koyduğu hadis yazma yasağının kaldırılmasından so a rivayet ettikleri hadisleri yazmışlardır. Bazı sahabîler tarafından yazılarak meydana gelen ilk yazılı hadis metinleri sahifeleri oluşturmuştur. Bu sahifelerden birisi, Abdullah b. Amr İbni'l-As'ın es-Sahîfetu's- Sâdıka veya kısaca Sâdıka denilen sahifesidir.
   


Yükleniyor...