Soru Peygamberimizin bilgiye ve öğrenmeye verdiği önem

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 6 Kasım 2012 tarihinde açılan konu


 1. Hz. Muhammedin bilgiye ve öğrenmeye verdiği önemi örneklerle açıklar mısınız

  Cevap: Peygamberimizin bilgiye ve öğrenmeye verdiği önem

  İki cihan serveri Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselam efendimiz okuma yazma bilmediği halde Cenabı Allah tarafından madden ve manen desteklenerek gönderilmiş olduğu toplumu karanlıklardan aydınlığa çıkarmıştır. Cenabı Zül-Celal Hazretlerinin elçisi Rasulullah Efendimize ilk emri "Oku" olmuştur. Ümmi olmasına rağmen nebevi bir mucize olarak o günden sonra okur yazar olmuştur.

  Sevgili Peygamberimiz (S.A.V) okuma yazma öğretilmesine ve insanlara yararlı olacak her türlü bilgiye büyük önem vermiştir.

  Bedir zaferinde sonra, savaş esiri olarak, karşı taraftan ele geçen her bir kimse için dört bin dirhem kurtuluş fidyesi takdir edilmişti. Uzun yıllardan beri sıkıntı içinde bulunan Müslümanların bu paraya ihtiyacı vardı. Fakat Peygamberimizin emri üzerine, bunlardan okuma yazma bilenlerden her birinin, on Müslüman’a okuma yazma öğretmesi karşılığında fidye vermeden serbest kalacağı bildirildi ve öyle yapıldı.

  Enes b. Malik’in bildirdiğine göre Peygamberimiz zamanında iki kardeş vardı. Birisi bilgi öğrenmek için Peygamberimizin mescidinde kalır, diğeri ise işe giderdi. İşe giden kardeş, bilgi öğrenmek için mescitte kalan kardeşini Peygamberimize şikayet etti. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu:

  “-Nereden biliyorsun, belki de ekmeğini kardeşinin yüzünden kazanıyorsun?”

  Peygamberimizin bu konuyla ilgili bazı hadisleri şöyledir:

  “-Bilgi öğrenmek her Müslüman’a farzdır.”

  “-Bilgi öğrenmek amacıyla yola çıkan kişi, dönünceye kadar Allah yolundadır.”

  Peygamberimiz Yararlı Her Çeşit Bilgiyi Önemsemiştir

  Peygamberimiz bilgi öğrenmeyi teşvik ederken, bununla sadece dini bilgileri kastetmemiştir. Allah rızası gözetilerek, insanlara yararlı olacak her türlü bilgi, Peygamberimiz tarafından övülmüştür. İslam’a göre her insanın kendisine lazım olan bilgiyi öğrenmesi farz; insanalrın yararına olan bilgiyi öğrenmesi ise farzıkifayedir. Örneğin, ileri düzeyde matematik, fen, sosyal bilimler, güzel sanatlar, yabancı dil vb. bilgilerin toplumda yeterli miktarda öğretimi yapılmalıdır. Nitekim Peygamberimiz, ihtiyaç olduğu için Zeyd bin Sabit’ten Yahudilerin dili olan İbranice’yi öğrenmesini istemiştir.

  Peygamberimiz eğitim-öğretim faaliyetleri arasında onun Kur’an ve dini bilgileri öğretmesinin yanında Müslümanlara ziraat, tıp matematik, atıcılık, binicilik, yüzme gibi birçok konuda tavsiyeleri olmuştur.

  Kadınların Eğitimi

  Peygamberimiz bilgi öğrenmede kadın erkek ayrımı yapmazdı. O, kendisine gelen ilahi buyrukları erkeklere bildirdiği gibi kadınlara da tebliğ ederdi. Kadınlar da camiye gelir, ibadet eder, Peygamberimizin konuşmalarını dinlerdi. Hatta Peygamberimiz, haftanın bir gününü kadınların eğitimine ayırmıştı. Böylece onların arasından dini iyi bilen kadınlar yetişti. Peygamberimizin eşi Hz. Aişe, onlardan biridir.
   


Yükleniyor...