Peygamber Efendimizin cenazesinin yıkanması, tekvini ve defni nasıl olmuştur?


Peygamber Efendimizin cenazesinin yıkanması, tekvini ve defni nasıl olmuştur?

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in cenazesini Hz. Ali yıkadı. Hz. Abbas, onun oğulları Fazl ve Kusem ile Üsame b. Zeyd, Hz. Ali’ye yardımcı oldular. Salı günü öğleye doğru yıkanıp kefenleme işi tamamlandıktan sonra Hz. Peygamber (s.a.s.)’in cenazesi evinde bulunan serir’in üzerine konuldu. Müslümanlar grup grup odanın alabileceği kadar sayıda, önce erkekler, sonra hanımlar ve daha sonra da çocuklar içeriye girerek imamsız olarak cenaze namazı kıldılar. Bu arada Hz. Peygamber (s.a.s.)’in defnedileceği yer hususunda ihtilaf çıktı. Kimisi onun Mescid-i Nebevi’ye, kimisi Baki Kabristanı’na defnedilmesini söyledi. Hz. Ebu Bekir, ‘Bir defasında Peygamber (s.a.s.)’in ‘Ruhu kabzedilen her Peygamber ancak öldüğü yere defnedilmiştir. ‘ buyurduğunu işitmiştim’ diyerek meseleyi halletti ve onun, vefat ettiği yer olan Hz. Aişe’nin odasına defnedilmesine karar verildi. Mezarı Ebu Talha el-Ensari (Zeyd b. Sehl) kazdı. Hz. Peygamber (s.a.s.) vefat ettiği günün ertesi, yani Salı günü defnedildi. Kabrine Hz. Ali, Fazl b. Abbas, Kusem b. Abbas ve Üsame b. Zeyd’in indikleri rivayet edilir.
 
Üst