Peygamber Efendimiz kimlere İslam’a davet mektupları göndermiştir?

#1
Hz.Muhammed (sav) kimlere İslam’a davet mektupları göndermiştir


Hz. Peygamber (s.a.s.) Bizans hükümdarına, Habeşistan hükümdarına, İran Kisrasına, İskenderiye hükümdarı Mukavkıs’a, Gassan Kralı Haris b. Ebu Şemir’e; Yemame hakimi Hevze b. Ali’ye İslam’a davet mektupları gönderdi.

Bunların dışında Arabistan’ın kuzeyinde ve güneyinde bulunan çeşitli kraliyet ailelerinin bakiyelerine, Arap kabile başkanlarına, ünlü ve nüfuzlu kişilere, Hristiyanlara, Yahudilere ve Mecusilere de mektuplar yolladı.
 
Üst