Petrol, doğalgaz gibi ürünlerin sevkiyatında daha çok boru hatlarının tercih edilmesinin nedeni

Petrol, doğal gaz gibi ürünlerin sevkiyatında daha çok boru hatlarının tercih edilmesinin nedeni nedir kısaca


Boru hatlarının ilk maliyetleri yüksektir. Fakat bir kere döşendikten sonra uzun yıllar boyunca taşıma maliyetlerini çok azaltır. Ayrıca taşıma işlemi sürekli ve güvenlidir. Kaza riski daha düşüktür.
 
Üst