Pazartesi Günü Duası

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Masal tarafından 14 Temmuz 2012 tarihinde açılan konu


  1. Pazartesi Gününün Duası


    Pazartesi Duası


    Bismillahirrahmanirrahıym.

    “Elhamdü Lillahilleziftehara bi ulivvihi ve ala bi fahrih.Vaberra bi kuvvetihi ve alimes sirra ve alaniyeh.Rabbena lekel hamdü ve bekaü ve azametü vel kibriyaü.Bediyus semavati vel erdi zül batşiş şedidi vel kuvvetil metin.Rabbü erbab.Ve malikür rikabi la ilahe illa hüvel halikul bariül musavviru lehül esmaül husna,yüsebbihu lehu ma fis semavati vel erdi ve hüvel azizül hakim.Allahümme akbıd annil hvevete ve mekral makirin.Ve cevral cairin.fe innei asbahtü müteharrizen bike la emlikü ma ercu ve la estetıyu defa ma ecidü.Ya faricel hümumi ve ya kaşifel ğumüm.Ve ya mücibe davetil mazlüm.La tüazzibni bi kesrati zünubi.Fağfir li verhamni inn tüazzibni fe bi zenbi.Ve in tağfir li fe inneke entel azizül hakim.