Osmanlı devleti dönemi önemli olayları


Osmanlı devleti dönemi önemli olayları

ÖNEMLİ OLAYLARA GÖRE OSMANLI TARİHİNİN DÖNEMLERE AYRILMASI

1-Fetret Dönemi(1402–1413 )

2-Lale Dönemi(1718–1730)

3-Tanzimat Dönemi

a) I.Dönem(1839 – 1856)

b) II. Dönem (1856 – 1876)

4-Meşrutiyet Dönemi

a) I.Meşrutiyet ( 1876- 77)

b) İstibdat Dönemi (1877 – 1908)

c) II.Meşrutiyet (1908 – 1918)
 
Üst