Oruc İle İlgili Ayetler

oruç ile ilgili ayetler,oruçla ilgili ayetler,kuranda geçen oruç ayetleri,oruçla ilgili ayet,kuran-ı kerimdeki oruç ile ilgili ayetler

Ey îman edenler! Sizden öncekilere (ümmet) yazıldığı gibi, sizin üzerinize de oruç
tutmak yazıldı (farz kılındı). Olur ki bu sâyede takvâya erersiniz.
Bakara – 183 – (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde (oruç) tutar. (İhtiyarlığından
veya tedâvisi mümkün olmayan bir hastalıktan dolayı) oruç tutmaya gücü yetmeyenlere, (her güne karşılık) bir yoksulu (sabah-akşam) doyuracak bir fidye vermesi (gerekli)dir. Kim de gönülden gelerek (daha fazla) bir ihsanda bulunursa, bu, onun için daha hayırlıdır.
Bununla beraber (zor da olsa), (işin önemini)
bilirseniz, oruç tutmanız, sizin için daha hayırlıdır.
Bakara – 184

- (O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki, Kurân; insanlara
hidâyet (doğru yol) rehberi, doğru yolun ve doğruyu
eğriden ayırmanın açık delilleri olarak onda(ki Kadir
gecesinde) indirildi. Sizden kim (mâzereti olmaksızın)
bu ay(ın ilk hilâlin)e erişirse/görürse hemen orucunu
tutsun, kim de hasta veya seferde (olup da yer) ise,
tutmadığı günler sayısınca (câiz olan) başka günlerde
(orucunu kazâ etsin). Allah sizin hakkınızda kolaylık
ister, zorluk istemez. Bu da, o sayıyı (kazâ ile)
tamamlamanız ve size yol göstermesine karşılık Allahın
yüceliğini tanımanız içindir. Olur ki (düşünür de)
şükredersiniz.
Bakara – 185- Oruç (günlerinin) gecesinde eşlerinizle cinsî
ilişki kurmanız size helâl kılındı. (Haramdan korunmak
ve sükûnete kavuşmanız için) onlar sizin için bir
elbise, siz de onlar için bir elbisesiniz. Allah (onlara
yaklaşmamakla) nefislerinizin arzularına karşı zâfiyet
göstereceğinizi bildi de tövbelerinizi kabul edip, sizi
bağışladı. Artık bundan böyle onlara yaklaşın ve
Allahın sizin için yazdığı (takdir ettiği) şey (nesl)i
isteyin. Beyaz iplik siyah iplikten (fecrin aydınlığı,
gecenin karanlığından) seçilinceye (tanyeri ağarıncaya)
kadar yiyin, için, sonra da orucu akşam oluncaya (iftar
vaktine) kadar tamamlayın. Fakat, mescidlerde itikâfa
(ibâdete) çekilmiş iken kadınlarınıza yaklaşmayın. Bu
(hükümler) Allahın sınırlarıdır; sakın sınırlara
yaklaşmayın! Allah, sakınıp korunsunlar diye âyetlerini
insanlara böyle açıklar.
 
Üst