oksijen nedir Oksijen hakkında bilgi

okjijen nedir


Atom numarası 8, Atom ağırlığı 16 olan, Hidrojenle birleşerek Suyu oluşturan, rengi, kokusu ve tadı olmayan, Havada beşte bir oranında bulunan bir Gaz'dır (simgesi O).

Oksijen ilk defa 1774 Joseph Priestly tarafından cıva (II) oksitin ısıtılması ile elde edildi. 1781 yılında Lavoisier, Oksijenin havada bulunan ve yanmaya etki eden bir Madde olduğunu bildirdi. Bu maddeye Asit yapan anlamına gelen Oksijen ismi verildi. Çünkü Lavoisier, bütün Asitlerin oksijen ihtiva ettiğini sanıyordu.

Oksijen Canlıların yaşamı için kaçınılmaz bir gazdır. Solunum için gerekli olup organik maddelerin yükseltgenmesinde, kömür, gaz, odun gibi maddelerin yanmasında yoğun şekilde tüketilir. Atmosferde %21 oranında oksijen bulunmaktadır. Oksijenin kaynağını Fotosentez sonucunda ortaya çıkan serbest oksijen oluşturur. Denizlerdeki fitoplanktonlar ile karadaki Bitkiler, Atmosfere oksijen verir. Fotosentez sırasında üreticiler Su ve karbondioksidi kullanarak güneş enerjisinin ve klorofil pigmentinin de yardımıyla karbonhidratları sentezler. Bu sırada atmosfere oksijen verirler.

Oksijen olmadan hiç bir Canlı var olamaz. nefes alırken havayla birlikte Oksijeni de içimize çekeriz; oksijen kana karışır ve kandaki Alyuvarlar sayesinde vücutta dolaşır. Oksijen kimyasal bileşimlerde de yer alır: besinlerdeki karbonla birleşerek solunumla dışa attığımız karbon dioksiti meydana getirir. Vücudumuza enerji verir ve vücut sıcaklığının değişmemesini sağlar. Bu son derece önemli görevleri nedeniyle, havasızlık veya Oksijensiz Hava, solunumun durmasına kadar varabilen ağır bozukluklara yol açabilir.

Oksijenin Bulunuşu
Atmosferde, Hacim olarak %99, ağırlıkça %23,2 oksijen ihtiva eder. Su, ağırlıkça %88,8 oksijen bulundurur. Yer kabuğunun ise %50'sini teşkil eder.Oksijen, serbest halde, havada, suda, çözünmüş olarak ve Toprak içinde en çok nitrat, fosfat ve Karbonat halinde yer kabuğunun içerisinde bulunmaktadır.

Oksijenin elde edilişi
1. Suyun elektrolizinden yararlanılarak elde edilir. Az miktarda baz veya asit ilave edilmiş saf su elektroliz edilirse, anotta, çok saf oksijen elde edilir.
2. Laboratuarda, potasyum kloratın, mangandioksit ile tepkimesinden elde edilir.
3. Potasyum permanganat ile Hidrojen peroksit, asitli ortamda oksijen verir.
4. Endüstride, havadan elde edilir. Sıvı Havanın fraksiyonlu destilasyonunda önce Azot buharlaşır, geriye %99,5 saflıkta oksijen kalır.
5. Yine endüstride, çok saf Oksijen, baryum peroksid'in 800 °C ye kadar ısıtılmasında elde edilir.

Oksijen kimyada O sembolü ile gösterilir. Atom numarası 8 olan oksijenin doğada kütle numaraları toplamı 16'dır (%99,76), 17 (%4) ve 18 (%0,20) olan üç izotopu vardır. Oksijenin atom ağırlığı 16 olarak kabul edilir. Kütle numaraları 14, 15 ve 19 olan izotopları radyoaktiftir. Fakat bu radyoaktiflerin ömrü oldukça kısadır. Oksijenin çekirdeğinde 8 proton bulunmaktadır. Kimyasal tepkimelerin hemen hemen hepsinde iki Elektron alarak eksi hale geçer. Oksijen normal Sıcaklıkta pasiftir; yüksek sıcaklıkta aktiftir.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst