Nüfus sayımı nedir nasıl yapılır ?

Nüfus sayımı nedir nasıl yapılır ?

Nüfus, sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısı olarak tanımlansa da nüfusun nitelikleri son yıllarda miktarının önüne geçmiştir.
Ülkelerin sahip olduğu nüfusun miktarı, yaş yapısı, eğitim durumu, nüfus hareketleri ve nüfus artış hızı gibi özeliklerini bilmesi en başta yapılacak yatırımların planlanması için gereklidir. Nüfusla ilgili bu niteliklerin tespiti ancak yapılacak nüfus sayımları ile mümkün olacaktır.

Ülkemizde nüfus sayımlarını yapan ve tüm istatistiksel verileri sınıflandırıp depolayan kurum Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’dur. Ülkemizde nüfus sayımları uzun yıllar sokağa çıkma yasakları ile ev ev dolaşarak yapılmıştır. 2007 yılından sonra ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne geçilmiş ve TC Kimlik numaraları aracılığıyla sürekli güncellemeler yapılabilen büyük bir veri tabanı oluşturulmuştur. İnsanlar eskiden beri nüfus sayımları yapma girişiminde bulunmuştur.
Ortadoğu’da elde edilen kil tabletler de M.Ö. 2500 ile 1600 arasındaki dönemde Mezopotamya’daki şehir –devlet ya da küçük krallıklara ait bilgiler yer almaktadır. Bu dönemde yapılan sayımlarda, asker sayısını ve vergi yükümlülerini belirlemek temel amaç olmuştur. İlk periyodik ve modern sayımlar ise 1748’de İsveç’te ve 1769’da Danimarka’da yapılmaya başlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda modern anlamda ilk sayım 1831’de yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nde ise 1927’den itibaren düzenli sayımlar yapılmaktadır. Ülkemizde en son 2000 yılında formlar doldurularak nüfus sayımı yapılmıştır. 2007’den sonra ise elektronik ortamda veri tabanı oluşturma ve bilgi takibine geçilmiştir.

Nüfus sayımları;
- Nüfusun miktarı ve artış hızını,
- Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısını,
- Kır ve şehir nüfusunu,
- Nüfusun eğitim durumunu,
- Çalışan nüfusun sektörlere dağılımını,
- Ülke içi ya da dışına gerçekleşen göç hareketlerini belirlemek amacıyla yapılır.
 
Üst