Bilgi Nübüvvet ve Risâlet Ne Demektir? Kısaca Anlamları Nedir?

#1
Nübüvvet ve Risâlet Ne Demektir? Kısaca Anlamları Nedir?

-Nübüvvet Peygamberlik, nebilik, elçilik, risalet.
- Yüce Allah ( c.c.) gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları alıp insanlara dinin gerçeklerini ilan etme; söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama makamı olan peygamberlik.
- islam akait ilminde, Allah’ın birliği, sıfatları ve isimleri konusundan sonra üzerinde en çok durulan konu, peygamberlik.

“Benim gönderilişimle beraber nübüvvet sona ermiştir.” (Hadis-i şerif)

Risâlet: Elçilik, mektup, mesaj anlamına gelir. Yüce Allah'tan gelen vahiylerin peygamberler aracılığıyla insanlara iletilmesi görevidir. Mesajı iletene elçi anlamında Resûl denir.
 
Üst