Soru Noel Ve Yılbaşı Nedir? Arasında Fark Var Mıdır?

Züleyha

Yönetici

Noel Ve Yılbaşı Nedir? Arasında Fark Var Mıdır?


Noel, Hristiyan dinine mensup insanların İsa Mesih'in doğum gününü kutlamak için bir araya toplanmasıdır. Türkiye’de bazı kesimler tarafından Noel ve yılbaşı kavramlarını aynı olarak kabul edilmektedir. Fakat bu görüş yanlıştır. Bunun nedeni, Noel’in İsa Mesih’in doğumunu kutlamak için tüm Hıristiyan dünyasının 25 Aralık’ta ve 6 Ocak’ta kiliselere giderek ayin yapması ve bu anlamda Noel’in dini bir kimlik taşıması, yılbaşının ise bu dînî pratikten bağımsız olarak, tüm dünya insanlarının bir araya gelerek yeni gelen yılı karşılamak için yaptıkları kutlamadır. Burada dikkat edilmesi gereken bir başka husus, yılbaşının tamamen seküler bir olgu da olmadığıdır. Çünkü her yıl, Noel Baba, çam ağacı, hindi, içki, topluluk oluşturma, hediye alıp verme gibi adetler yılbaşında da yapıldığı için bu karışıklık olmaktadır.

Anahtar Sözcükler Noel, Noel Baba, İsa Mesih, Hıristiyanlık.
 
Üst