Nisa Suresi Hikmeti

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Masal tarafından 28 Ağustos 2012 tarihinde açılan konu


 1. Nisa Suresi Fazileti


  Nisa Suresi Hikmeti Nedir


  NİSA Süresini okuyan kişi sanki bütün mü'min kadın ve erkeklere sadaka dağıtmış ve bir köle azad etmiş gibi ecir alır ve Allahü Teala'nın günahlarından vaz geçtiği kullarından olur (Beyzavi )

  6869-Aişe radiyallahu anhâ'dan:

  Ona Urve, Cenâb-ı Hakk'ın: "Yetimler hakkında adaleti yerine getirmekten korkar-sanız..." "Mâlik olduğunuz cariye ile yetinin" mealindeki âyet (Nisa, 3) hakkında sordu. Şu cevabı verdi: "Ey kız kardeşimin oğlu! Bu, şunu anlatır: Velisinin himayesinde yetim bir kız olur. Onun güzelliği ve malı velisinin ho*şuna gider ve onunla evlenmek ister. Ancak öte yandan onun mehrini eksik verir. İşte bu ayette mehirlerini tam vermeden onlarla ev*lenmek yasaklanmış, onlarla değil de başkala*rıyla evlenmeleri salık verilmiştir."

  Aişe dedi ki: "Bu âyet indikten sonra in*sanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sel-lem'den bu hususta fetva istediler. Bunun üzerine: "Kadınlar hakkında sana soruyorlar..." "Ve nikahlamalarını da istediğiniz..." mealindeki âyet (Nisa, 127) nazil oldu. Böylece Allah bu âyette onlara şunu açıkladı: Himayelerinde olan yetim kız, mal ve güzellik sahibi olduğu zaman, onunla evlenmek isterler fakat mehrini tam olarak vermek istemezler. Malı ve güzelliği bakımından istenmeye*cek biriyse onunla evlenmek istemezler ve ondan başka kadınları tercih ederler. Onlar nasıl ki, onu istemedikleri zaman, onunla ev*lenmiyorlarsa, onu istediklerinde de ona adil davranıp mehrini tam vermedikçe onunla evlenmemelidirler."

  6886- Ümmü Seleme radiyallahu an-hâ'dan:

  Dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü! Erkekler harp yapıyor, kadınlar ise harp yapmıyor. Biz mirastan da (erkeklere göre) yarım (pay) alıyoruz."

  Bunun üzerine Allah şu âyeti indirdi: "Al*lah'ın, kiminizi kiminizden üstün kıldığı şeyle*ri temenni etmeyin!" (Nisa 32) Mücâhid dedi ki: Onun (Ümmü Seleme) hakkında: "Doğru*su erkek ve kadın müslümanlar..." (Ahzâb, 35) âyetini de inzal buyurmuştur.

  Ümmü Seleme, Medine'ye hicret eden ilk kadm İdi. [Tirmizî. Ayrıca bu rivayetin mürsel olduğu*nu söyledi.]
   


Yükleniyor...