Niğbolu zaferi (25 eylül 1396)

'Tarih Bölümü' forumunda HazaN tarafından 28 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu


 1. Niğbolu zaferinin tarihi

  Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren (1299) kısa süre içinde güçlenmiş, Anadolu beylikleri ve Bizans Devleti ile savaşarak Anadolu’da Türk birliğini sağlamaya çalışmıştır
  I’nci Murat zamanında Edirne başkent olmuş ve Haçlı ordusuna karşı yapılan Birinci Kosova Meydan Muharebesi kazanılmıştır Muharebe sırasında I’nci Murat bir Sırp tarafından öldürülünce yerine oğlu Yıldırım Bayezıd geçmiştir (20 Haziran 1389)

  Yıldırım Bayezıd, Birinci Kosova zaferinden sonra Balkanları kontrol altına almış, babası I’nci Murat’ın ölümünü fırsat bilerek ayaklanan Anadolu beyliklerini tekrar bir bayrak altında toplamıştır Osmanlı Devleti’ndeki gelişmeleri yakından takip eden Macar kralı Sigismund kendi saltanatı üzerinde Osmanlı tehlikesinin yarattığı korku ile Avrupa krallarına müracaat etmiş, Haçlı ordusu hazırlanması için Avrupa devletlerini harekete geçirmiştir Haçlı ordusu başkomutanlığına Macar kralı Sigismund getirilmiştir

  Haçlı Ordusu
  Haçlı ordusu 24 Temmuz 1396’da iki kol hâlinde Tuna Nehri’ni geçerek, 8 Eylül’de Niğbolu kalesi önünde birleşmişlerdi Haçlı ordusu Niğbolu önlerine geldiği sırada İstanbul kuşatmasıyla uğraşan Yıldırım Bayezıd, Haçlı ordusunun Niğbolu’daki girişimlerini öğrenince İstanbul kuşatmasını kaldırdı Anadolu ve Rumeli’deki kuvvetlerin Edirne’ye süratle gelmeleri emredildi Kendisi de İstanbul kuşatmasındaki 11000 kişilik kuvvetiyle Edirne’ye hareket etti
  Türklerle Haçlı ordusu arasında Niğbolu kalesi önlerinde büyük bir meydan savaşı oldu Haçlı ordusu kısa sürede dağıtıldı Savaş, Yıldırım Bayezıd komutasındaki Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı (1396) Niğbolu zaferinden sonra Yıldırım Bayezıd İstanbul’u tekrar kuşatarak boğazın Anadolu yakasına Güzelcehisar’ı (Anadoluhisarı) yaptırmış ve İstanbul’a Karadeniz üzerinden gelebilecek yardım yollarını keserek fetih için önemli bir adım atmıştır Osmanlı Devleti’nin büyüyüp gelişmesi, Balkanlara köklü olarak yerleşmesi, Anadolu’da Türk birliğinin sağlanması gibi amaçlar Niğbolu zaferi ile gerçekleşmiştir
  Haçlı ordusunun Niğbolu’daki yenilgisinden sonra Osmanlılara karşı yapılmak istenen bu tür ortak Haçlı seferleri bir süreliğine de olsa son bulmuştur
   


Yükleniyor...