Nasûh Çelebi Belgradi Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 8 Ocak 2013 tarihinde açılan konu


  1. Nasûh Çelebi Belgradi Kısaca Hayatı


    Nasûh Çelebi Belgradi Rumeli’de yaşayan büyük velîlerdendir. Şâh-ı Nakşibend Behâeddîn-i Buhârî hazretlerinin yolunda idi. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. 1573 (H.981) senesinde Belgrat’ta vefât edip, orada defnedildi.

    Nasûh Çelebi, büyük küçük ayırmaz; fakir, zengin herkese iyi muâmelede bulunurdu. Tevâzu ve cömertliği çok fazlaydı. Düşkünler, fakirler ve garibler onu çok severlerdi.

    Nasûh Çelebi, vefâtından önce, kendisi ile berâber Belgrat’tan iki sâlih kimsenin daha vefât edeceğini haber verdi. Aynı anda üçü de vefât etti.Diğer iki zât, Hatîb Ahmed Çelebi ile Mahmûd adlı ümmî bir zât idi.
     


Yükleniyor...