Namık Kemal'in Türk Edebiyatı'ndaki yeri nedir?

'Bunları biliyormusunuz' forumunda anniccha tarafından 14 Temmuz 2010 tarihinde açılan konu


 1. Namık Kemal'in Türk Edebiyatı'nda Yeri

  [​IMG]

  1876da I. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbula döndü. Şura-yı Devlet (Danıştay) üyesi oldu. Kanun-î Esasiyi (Anayasa) hazırlayan kurulda görev aldı. 1877 Osmanlı-Rus Savaşı çıkınca Meclis-i Mebusan kapatıldı, Namık Kemal tutuklandı. Midilli Adasına sürüldü. 1879da Midilli mutasarrıfı oldu. Aynı görevle 1884te Rodos, 1887de Sakız Adasına gönderildi. Ertesi yıl burada öldü ve Geliboluda Bolayırda gömüldü. Şiirlerini küçük yaşlardan itibaren yazdı. Şinasiyle tanışıncaya değin, şiirlerinde tasavvuf etkileri görülür. Bu dönemde özellikle Yenişehirli Avni, Leskofçalı Galib gibi şairlerden etkilendi. En önemli özelliklerinden biri, Türk şiirini Divan şiirinin etkisinden kurtarmaya çalışması. "Vatan Şairi" diye de isimlendirildi. Tiyatroya özel bir önem verdi, altı oyun yazdı. Bir yurtseverlik ve kahramanlık oyunu olan Vatan Yahut Silistre, Avrupada da ilgi uyandırdı ve beş dile çevrildi. İlk romanı "İntibah" 1876da yayınladı. Ruhsal çözümlemelerinin, bir olayı toplumsal ve bireysel yönleriyle görmeye çalışmasının yanı sıra, dış dünya betimlemeleriyle de İntibah Türk romanında bir başlangıç sayılır. Romanı ve tiyatroyu toplumsal yaşama soktuğu gibi, edebiyat eleştirisini de Türkiyeye ilk getiren kişilerden biri oldu. En önemli eleştiri eserleri Tahrib-i Harâbât ile Takip. Gazeteci olarak da Türk kültürü içinde önemli bir yeri var. Döneminin hemen hemen bütün yenilik yanlısı ve ilerici gazetelerinde yazıları yayınlandı. Siyasal ve toplumsal sorunlardan edebiyat, sanat, dil ve kültür konularına dek çok çeşitli alanlarda yazdığı makalelerin sayısı 500 kadar.

  Edebiyatımızda ilk edebi roman, Namık Kemalin “İntibah adlı eseridir.
  Edebiyatımızda ilk tarihi roman, Namık Kemalin “Cezmi adlı eseridir.
  Edebiyatımızdaki ilk eleştirmen Namık Kemaldir.
  İlk edebi tartışma Ziya Paşa ile Namık Kemal arasında olmuştur.