Namazla ilgili hadisler


Namaz ile ilgili Hadisler

1- ''Kul ile şirk arasında veya küfür arasında, namazın terkinden başka bir şey yoktur.

(Darîmî, Salat, 29)


2- “Onlarla (kafirlerle/münafıklarla) bizim aramızdaki ahit (fark), namazdır. Her kim onu terk ederse, küfretmiş olur.

(Tirmizî, İman 9; İbn Mâce, İkâmes-Salah 77)3- “ Muhakkak ki, onlarla (kafirlerle/münafıklarla) bizim aramızdaki ahit (fark), namazdır. Her kim onu terk ederse, küfretmiş olur.

(Neseî, Salat4- “Rasûlullâh (SAS)in ashabı, namazdan gayrı hiçbir amelin terkini küfür bilmezlerdi. (Tirmizî, İman 9)“Rasulullah bir sahabeye: “Allahın huzurunda çok çok secde et, çok çok namaz kıl. Çünkü Allah her secde sebebiyle bir derece yükseltir ve suçlarından birini affeder. Buyurmuştur.

“Muhakkak ki namazın terki insan için küfür ve şirk arasında bir durumdur. Yani insanı şirke veya küfre götürücüdür.

“Yedi yaşına varmış olan çocuğa namazı öğretin. On yaşına vardığı zaman kılmazsa sıkıştırın, baskı yapın. Yataklarını ayırın.

“Münafıklarla bizim aramızdaki ahit namazdır. Bunun için, kim namazı terk ederse, muhakkak küfretmiştir.

“Peygamberin ashabı, namazdan başka hiçbir ibadetin terkini küfür saymazlardı.

“Hırsızın en kötüsü namazından çalandır

“temizliğini güzel yapıp,

“Temizliğini güzel yapıp, namazını vaktinde kılan, ruku ve secdeleri hakkıyla yerine getiren, kalbi huşu ve hudu içerisinde bulunan kimsenin namazı beyaz ve parlak olarak arşa çıkıp der ki: “Sen beni koruduğun gibi Allah da seni korusun. Namazı vaktinde kılmayan, temizliğine tam riayet etmezse, bu şekilde olan namaz siyah ve karanlık olarak göğe çıkar ve der ki: “Sen beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin. Sonra Allahın dilediği zamana kadar orada durur, ve eski kaftan gibi onu dürüp yüzüne çarparlar.

“Allah TeÂla, kullarına şehadet kelimesinden sonra, namazdan daha sevgili bir ibadeti farz kılmamıştır. Eğer namazdan daha sevgili bir ibadet olsa idi, onu melekler yapardı. Halbuki onlar daima namaz üzeredir. Bir kısım rükuda, bir kısımı secdede, bir kısmı ayakta bir kısmı da oturmaktadır.

“Bir kimse bile bile, bir vakit namazını terk ederse, kafir olur. (kafire benzer)

“Suyun kiri temizlediği gibi, beş vakit namaz da günahları siler temizler.

“Namaz dinin direğidir.onu bırakan dinini harap etmiş olur.

“sahabeden birisi Rasulullah (SallAllahu Aleyhi Vesselleme) “Dinin en faziletli ameli hangisidir diye sorduklarında, Rasulullah, “vaktinde kılınan namazdır buyurmuşlardır.

“Cennetin anahtarı namazdır

“Kıyamet gününde ilk önce namaza bakılır. Eğer şartları, rükunları tamam ise, diğer amelleri ile birlikte sahibinin yüzüne çarparlar.

“namazı ilk vaktinde kılanın, son vaktinde kılana göre üstünlüğü, ahiretin dünyaya olan üstünlüğü gibidir.

“Rasulullah bir sahabeye şöyle dedi: “Alahın huzurunda çok çok secde et, çok çok namaz kıl. Çünkü Allah, her secde sebebiyle, bir derece yükseltir ve suçlarından birini affeder.

“Hiçbir Müslüman yoktur ki, namaz vakti gelince, abdestini güzelce alıp, ruku ve huşuyu tam manasıyla yerine getirerek namazını kılsın da, bu namaz, büyük günahlardan olmayan geçmiş günahlarına kefaret olmasın. Ve bu kefaret ömrü boyunca devam edip gider.

“rasulullah bir kutsi hadiste şöyle buyurmuştur: Allah Teâla buyurdu ki:Ben Muhammed ümmeti üzerine beş vakit namazı farz kıldım. Bunları vakitlerinde kılıp gelen kimseyi de cennete koyacağımı ahdettim. Namazlarına devam etmeyen kimseye ise hiçbir ahdim yoktur.

“Uyku sebebiyle, namazı terk etmek bir kusur sayılmaz. Uyanık halde iken farzın terk ve geciktirilmesinde günah vardır.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
M

Misafir


Namazla ilgili hadisler

çok güzel bir sayfa ALLAH(C.C) hepinizden razı olsun
 
İ

İdrisDeniz


Namazla ilgili hadisler

Rabb'm Efendimiz gibi namaz kılmayı nasip eylesin
 
Üst