namazda fatiha okumanın hükmü

'Dini Bilgiler' forumunda HazaN tarafından 21 Mar 2011 tarihinde açılan konu

 1. namazda fatiha okumanın hükmü nedir?

  her rekâtta Fatiha okumak; imamın, cemaatin ve yalnız başına namaz kılan kimsenin üzerine vaciptir. Çünkü bu konuda ki görüşlerin içinde en doğru ve en güzel olan görüş budur. Rasulullah (sav) şöyle buyurur:

  "Kim bir namaz kılar da içinde Kur'an'ın anasını (yani Fatiha suresini) okumazsa o namaz eksiktir." Resulullah bu sözünü üç kere tekrar etti.

  Ebu Hureyre (r)'a "Ama biz imamın arkasında oluyoruz" denildi. O da şöyle cevap verdi:

  "İçinden oku. Ben Resulullah (s)'in şöyle söylediğini işittim:

  "Allah buyurdu ki: Ben, namazı kulumla kendi aramda iki kısma ayırdım. İstekte bulunduğu kısım kulumundur. Kul "el-hamdü lillahi Rabbi'l-âlemîn" dediğinde, Allah Azze ve Celle "Kulum bana hamdetti" buyurur. Kul: "er-Rahma-nirrahim" dediği zaman Allah Azze ve Celle "Kulum beni sena etti (övdü)" bu¬yurur. Kul: "Mâliki yevmi'd-din" dediği zaman ise Allah "'Kulum Beni temcid etti' buyurur. Bir rivayette de "Kulum işini Bana ha¬vale etti" diye buyurduğu bildirilmiştir. Kul: "İyyake na'budu ve iyyake nesta'in" dediğinde Allah: "Bu benimle kulum arasındadır ve istekte bulunduğu kısım kulumundur" buyurur. Kul: "îhdina's-Sırate'l-Mustakîm, Sıratellezine en'amte Aleyhim, ğayri'l-Mağdubi Aleyhim vele'd-dâllîn" dediğinde, "Burası kulumundur, istekte bulunduğu için kulumundur" diye buyurur.
   
Yükleniyor...