Namaz hakkında ayet ve hadisler

Namaz Hakında Ayet, Hadis ve Sözler

Ayetlerle Namaz
"Namazı dosdoğru kıl. Şüphesiz namaz; insanı her türlü hayasızlıktan, çirkinlikten ve kötülükten alıkoyar." (Ankebut 29/45)
"Sizi cehenneme sevk eden nedir? Namaz kılanlardan değildik" derler (Müddesir 74/42-43)
"Namaz, müminlere vakitli olarak farz kılınmıştır" (Nisa 4/103)
"Namazlara hele orta namazlara dikkat edin ve gönülden boyun eğerek Allah'ın divanında durun" (Bakara 2/298)
"Muhakkak namaz, fahsa(iğrenç) ve münker (kötü) şeylerden vazgeçirir" (Ankebut 29/45)
"Namazı doğru kılın… Kendiniz için her ne hayır (yapıp) gönderirseniz Allah yo-lunda onu bulursunuz. Şüphesiz Allah yapkıtlarınızı görüyor" (Bakara 2/110)
"İman edip iyi amel yapan ve namaz kılıp, zekat veren kimselerin Rableri indinde mükafatları şüphesiz kendilerinindir. Ve onlara bir korku yoktur. Ve onlar mahzun olacakdeğildirler." (Bakara 2/277)
"Hele o namaza devam eden kullarıma bak... İşte bunlara yarın büyük bir mükafat vereceğim." (Nisa 4/962)
"And olsun ki, eğer siz namazı kılar, zekatı verir ve peygamberlerime inanır, kendilerine kuvvetle yardım eder, mallarınızı Allah yolunda güzel bir şekilde harcarsanız o taktirde kabahatlerinizi örterim ve mutlak sizi altından nehirler akan cennetlere koyarım." (Maide 5/12)
"İyiliği emredenler, kötülükten alıkoyanlar, namazlarını dosdoğru kılanlar, Allah'a ve elçilerine itaat edenler, Allah onlara merhamet edecektir. Kuşkusuz Allah'ın her şeyi yapmaya gücü yeter ve her işinde hikmet vardır." (Tevbe 9/71)

Hadislerle Namaz
"Sabah namazı dünya ve içindekilerden hayırlıdır"
"Allah'ın en çok sevdiği amel vaktinde kılınan namazdır" (Buhari-Müslim)
"Namaz dinin direğidir. Kim namazını kılarsa dinin direğini dikmiş olur. Kim de namazını kılmazsa dininin direğini yıkmış olur. (Hz. Muhammed)
Peygamber Efendimiz (sav) bana dünyada üç şey sevdirildi buyururken bu üç şeyden birinin namaz olduğunu bildiri-yor.
"Muhakkak namaz, insanı bütün kötülüklerden alıkoyar"
"İşte bu iki namaz (yatsı ve sabah) münafıklara en ağır gelen namazdır. Bunlarda ne kadar çok ecir ve sevap olduğunu bilseydiniz diz üstü emekle-yerekte olsa namaza gelirdiniz. (Ebu Davut, Salat 47)
"Suyun kiri giderdiği gibi, beş vakit namazda günahları yok eder" (Nesai, Salat 7)
"Ey Ademoğulları kalkınız; insanları yakmak için hazırlanmış olan ateşi namaz kılarak söndürünüz." (Hz. Ebu Bekir (rh))
"Mü'min ile kafiri ayıran fark namazdır."
Peygamber Efendimiz "Namaz kalbimin neş'esi gözümün bebeğidir" buyurdu.
Ashab-ı Kiram ibadetler içinde bir tek namazı terk etmenin küfür sayılacağını söylediler. (Tirmizi)
"Namaz kıldığın zaman veda eden gibi namaz kıl." (Gazali)

Namazla İlgili Özlü, Güzel Sözler
"Dünyada ruh ve kalbin gıdası, stres ve sıkıntıların ilacı kabirde ışık, sıratta Burak olan namazın yerini başka hiç bir şey dolduramaz."
"Karını düşünen, zarardan kaçan insan için namaz kılmak kadar önemli bir kazanç ve namaz kılmamak kadar büyük bir kayıp yoktur."
"Nefsin ve şeytanın seni namazdan alı koymak istedikleri vakit derhal davetin nerden geldiğini düşün"
"Dünyadan ayrılan kimse gibi namaza durun, dünyaya el sallayıp son defa bakan yolcu gibi namaza durun"
"Namaz; mü'mini Allah katına yükseltip O'na kavuşturan bir miraçtır"
"Namaz; kalbi pekiştiren ona kuvvet ve metanet kazandıran bir nurdur."
"Namaz; gönülleri ferahlatan, ruhları aydınlatan bir şifadır."
"Namaz; mü'mini günlük faaliyetleri hakkında düzenli olarak Rabbine hesap vermesini sağlayan bir oto kontrol mekanizmasıdır."
"Namaz; fani ve fena olan şu dünyadan ebedi olan ilahi aleme açılan bir penceredir."
"Namaz; dua, zikir, tevbe, istiğfar, şükür, hamd, tesbih, tenzih gibi öğeleriyle mümini manen eğiten ve olgunlaştıran bir ibadettir
 
Üst